Outros : Apartado xeográfico

Artigos de opinión e análise de área xeográfica indefinida e temática dispersa

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

"Temos que sacar do fondo do noso tempo, da nosa historia, das nosas raíces, un prantexamento ideolóxico orixinario", afirma Hugo Chávez, presidente de Venezuela, nunha recente entrevista concedida ó sociólogo Heinz Dieterich e publicada en Resumen Latinoamericano. O ex coronel golpista define o seu proxecto como esencialmente bolivariano, nin marxista nin antimarxista, sen esquemas importados, …

Extramuros Ler máis »

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

Un tanto estrañamente dada a naturaleza do acto impugnado, o Tribunal Constitucional admitiu a trámite o recurso do goberno contra o acordo do Parlamento basco de ceder a súa sede á Asemblea curda no exilio. A decisión quedou en suspenso mentres non se resolve sobre o fondo do asunto. Neste mes de xullo deberían reunirse …

Extramuros Ler máis »

ATTAC: Un imposto mundial sobre os movementos de capitais

Apartados xeográficos ARQUIVO Outros

A finais do 1997, Ignacio Ramonet lanzou, dende as paxinas de Le Monde Diplomatique, a proposta de retomar a idea do premio Nobel de Economía J.Tobin, para controlar o fluxo mundial de capitais, de fixar unha pequena taxa sobre os mesmos. Remata de constituírse en Francia a ATTAC (Acción para unha Taxa Tobin de Axuda …

ATTAC: Un imposto mundial sobre os movementos de capitais Ler máis »

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

Foi unha victoria pírrica, compartida a forza cunha Rusia que non disparou un só mísil e que ademais inclúe unha paz especialmente difícil de xestionar. En Bruselas e Washington levaban semanas implorando unha solución que evitara a invasión terrestre, a única opción que podería garantir un trunfo, probablemente daquela incontestable, sen paliativos, da OTAN. Pero …

Extramuros Ler máis »

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

Tamén a guerra chegou aquí. Certo que non cairon bombas extraviadas pero por primeira vez en Galicia un amplo corpo socialmente militante viuse na obriga de reflexionar sobre canto leva acontecido na ex-Iugoslavia. Lamentablemente, tivo que intervir a OTAN para que algúns descubrisen a existencia dunha longa guerra discontinua nos Balcáns. Pero aínda que tardíamente, …

Extramuros Ler máis »

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

É falso o dilema que obriga a escoller entre apoiar a intervención da OTAN ou respaldar a política reaccionaria e igualmente agresiva do poder serbio en Kosovo. Non admite dúbida ningunha que bombardeando Iugoslavia, a OTAN executa unha acción ilexítima e ilegal. Ilexítima non soamente polo feito certo de absterse de expresar a máis mínima …

Extramuros Ler máis »

Extramuros

Apartados xeográficos Outros ARQUIVO

JEAN-Pierre Maulny, xefe de redacción de "Relations Internationales et Stratégiques", pregúntabase hai algúns anos se tamén chegaría ó Occidente aquel movemento iniciado en Europa central e oriental e na antigua URSS, caracterizado polo cuestionamento dos Estados e o rexurdir dos nacionalismos; se, en definitiva, a volta ó Estado-nación podía concebirse como un fenómeno estrictamente localizado …

Extramuros Ler máis »