Gómez Rey, María

Gómez Rey, María

Estudante do Grao en Lingua e Literatura Inglesa (USC), con interese nos ámbitos socioculturais e sociolinguisticos das linguas internacionais. Actualmente realizando prácticas en liña no IGADI.


Artigos de Gómez Rey, María

Informe Nós No Mundo 2018-2019

Galego como nexo entre España e Portugal

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia
Liñas de investigación Paradiplomacia
España e Portugal están ligadas históricamente desde a chegada dos romanos séculos antes de Cristo ao que era a Iberia da época. As relacións extracomunitarias entre os dous países non foron sempre cordiais mais este artigo centrarase nas relacións entre os dous estados a partir da saída das dictaduras dos estados membros da Península Ibérica.
Fonte: Instituto Cervantes

Español-Portugués como linguas globais

Apartados xeográficos Outros
O español é a lingua materna de case 500 millóns de persoas no mundo, mentres que é a terceira lingua máis estudada no planeta. Pola outra banda, o portugués conta con cerca de 300 millóns de falantes nativos e según o Instituto Camoes, o portugués conta con 160.000 persoas que estudan a lingua lusófona. Tanto o portugués como o español son idiomas cunha larga traxectoria histórica, partindo do latín e evolucionando ata o idioma resultante da actualidade. 

A importancia da traducción automática no contexto global

Apartados xeográficos Outros
Liñas de investigación Relacións Internacionais
A tradución automática é unha rama da lingüística computacional que é definida por John Hutchins no Concise history of the language sciences: from the Sumerians to the cognitivists coma ‘computerized systems responsible for the production of translations with or without human assistance’. Esta vertente lingüística aumenta cada día debido á demanda desta como consecuencia da globalización. Tendo en conta o crecemento destes programas, e necesario saber como funcionan e saber sacarlle o mellor proveito a estas ferramentas.
CC4.0 Jun Chen, MD

O auxe do mandarín no contexto das relacións internacionais

Apartados xeográficos Outros
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Como previamente foi comentando, o chinés, concretamente o dialecto mandarín, está a ter un auxe a nivel internacional en tódolos ámbitos. A pesar de que o inglés sigue sendo a lingua globalizada por antonomasia, pouco a pouco o chinés está abrindo as súas portas cara o mundo das relacións internacionais.
A globalización chegou para quedar?

A globalización das linguas

Apartados xeográficos Outros
Liñas de investigación Relacións Internacionais
O presente artigo comeza unha serie que introducirá temas relacionados co concepto de globalización e como este afecta ás relacións internacionais, facendo fincapé nas relacións interculturais e a importancia das linguas no plano internacional.