CIDICVolver ó índice


Boletín de sumarios nº 01/98
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 1998.

Índice de publicacións:

Publicación Páxina
   
ACNUR España.  
Acuicultura Cooperativa no Marisqueo.  
Análise Empresarial.  
Asociación de Naciones Unidas en España: Dossier Liberia.  
Asociación de Naciones Unidas en España: Dossier Minas Antipersonas.  
Bakeaz: "Centroamérica, entre la desintegración y el ajuste".  
Beijing Informa. 13 números semanais.  
Boletín Informativo de las Naciones Unidas. 8 números.  
Boletín Sindical de China (FNSCh), nº 5/1997.  
Brigadas Internacionales de Paz. Enero 1998.  
Cadernos do Terceiro Mundo, nº 204/205/206.  
Centro de Información de Naciones Unidas, dic/enero-feb/marzo.  
Cooperativismo e Economía Social, nº 16.  
Cuadernos Cristianime i Justicia: “La trama oculta de la gran prensa española”.  
Cuadernos del Este, nº 20/1997.  
Current History, december/january/february 98.  
China (revista ilustrada), nº 9-10-11-12/97; 1-2/98.  
China Hoy, dic97/enero98/feb98.  
Chinese Trade Unions, nº 4/1997.  
Derechos Humanos. Folleto informativo nº 23.  
Diagonales Est-Ouest, nº 51.  
ECO, nº 80/81/82.  
Economía Exterior, nº 4.  
El Mundo Sindical, nº 1 e 2/98.  
El Viejo Topo, nº 114/115/116.  
Estudios y Publicaciones.  
Europa, nº 26.  
Futuribles, nº 200/95-226/97-227, 228/98, 229/98.  
Gernika Gogoratuz: “Conflictos intratables”.  
Grial, nº 136.  
Human Rigths, nº 11.  
In Cedefop, nº 3/97.  
Informe CIP, nº 8/97.  
Informe Semanal de Política Exterior, nº 105/97 a 117/98.  
Inside China Mainland, january/february/march.  
Le Courrier des Pays de l'Est, nº 424/425.  
Le Magazine.  
Le Monde Diplomatique, janvier/février/mars 1998.  
l'Observateur de l'OCDE, nº 210 février/mars 1998.  
Manière de Voir, nº 37/38.  
Meridiano Ceri, nº 19.  
Mugak, nº 3.  
Noticias Obreras, de 1206 a 1212.  
OCDE Syntheses, nº 1-2/1997.  
Outras Vozes, fevreiro 98.  
Papeles para la Paz, nº 63/98.  
Paz y Solidaridad, febrero 1998.  
Paz y Tercer Mundo.  
Perspectives Chinoises, nº 44.  
Política Exterior, nº 61-62.  
Problèmes Politiques et Sociaux, nº 796.  
Resumen Latinoamericano, nº 33-34.  
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 1/97.  
Tempos Novos, nº 8-9-10.  
Terra sen Amos.  
The CEPII Newsletter, nº 8.  
The China Journal, nº 39.  
The China Quarterly, nº 152.  
Tribuna del Parlamento Europeo, nº 10-11-12/97 e 1/98.  
United Nations Focus on Reform.  
Y Tú... ¿Cómo lo ves?  Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI. Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/09/2000