CIDICVolver ó índice


Boletín de sumarios nº 01/99
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 1999.

Índice de publicacións:

Publicación Páxina
   
Afers Internacionals, nº 43-44.

1

Afrique Contemporaine.

2

Análise Empresarial, nº 28.

3

Beijing Informa. 13 números semanais.

4

Boletín Informativo de las Naciones Unidas. 5 números.

17

Brigadas Internacionales de Paz.

22

Centro de Estudios de Asia Oriental.

23

Centro de Información de las Naciones Unidas (Madrid). 3 números.

24

Cooperativismo e Economia Social, nº 18.

27

Cuadernos Africa-América Latina, especial Mediterráneo oriental.

28

Current History. Tres números.

29

China Hoy. 2 números.

32

China Revista Ilustrada. Xaneiro 1999.

34

Chinese Trade Unions, nº 4/98.

35

Diagonales Est-Ouest, nº 57.

36

ECO, nº 92/93/94.

37

Economia Exterior, nº 7/8.

41

El Mundo sindical, nº 12/98;1-2/93.

43

El Viejo Topo, nº 125-126-127.

46

Entrepobos.

49

Estudios CERI, nº 2/3.

50

Estudios y Publicaciones.

52

Europa.

53

Foreign Affairs.

54

Futuribles.

56

Grial, nº 140.

60

IneTemas.

61

Informe Semanal de Política Exterior. 131 números.

62

Inside China Mainland.

75

Inzar Razons.

81

La Mujer 2000 (Nacións Unidas).

82

Le Courrier des Pays de l'Est, nº 436-437.

84

Le Magazine.

86

Le Monde Diplomatique, nº 1-2-3.

87

l'Observateur de l'OCDE, nº 215.

90

Manière de Voir.

91

Monde Arabe Maghreb.

94

Mugak.

95

Nación Árabe.

96

Noticias Obreras.

97

Outras Vozes.

103

Papeles de Cuestiones Internacionales.

104

Perspectives Chinoises.

105

Política Exterior, nº 67/68.

107

Problèmes Économiques.

109

Problèmes Politiques et Sociaux. Série Russie. nº 814.

122

Pueblos.

123

Resumen Latinoamericano.

124

Survival.

126

Tempos, nº 20-21.

127

The CEPII Newsletter.

129

The China Journal.

130

The China Quarterly.

134

The Economist.

136Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/09/2000