CIDICVolver ó índice


Boletín de sumarios nº 03/99
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o terceiro trimestre de 1999.

Índice de publicacións:

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 13.

1

Anuario CIP, nº 99.

2

Asociación para las Naciones Unidas en España. Dossier Kosovo.

3

Afrique Contemporaine, nº 189-190.

5

Beijing Informa, 11 números.

8

Boletín Informativo de las Naciones Unidas, 7 números.

19

Brigadas Internacionales de Paz, xuño 99.

26

China, nº 9/98.

27

China Hoy, nº 5/99.

28

Chinese Trade Unions, nº 2/99.

29

Diagonales Est-Ouest, nº 58-59.

30

ECO, nº 98-99-100.

31

Economía Exterior, nº 9/99.

34

El Mundo Sindical, nº 6/99.

35

El Viejo Topo, nº 131-132.

36

Empleo & Globale.

38

Entrepobos, nº 28.

39

Foreign Affairs, nº 7-8/99 e 9-10/99.

40

Futuribles, nº 243-244-245.

42

Galicia en el Mundo.

45

Grial, nº 142.

46

Hika.

47

INETemas.

49

Informe Observatorio CIP, Sáhara Occidental.

50

Informe Semanal de Política Exterior, 11 números

51

Inzar Razóns.

62

La Región Internacional.

63

Le Courrier des Pays de l'Est, nº 440-441.

64

Le Monde Diplomatique, nº xullo, agosto e setembro.

66

Les Rapports du GRIP: les armes non l'etales.

69

l'Obsrvateur de l'OCDE, nº 217-218.

70

Manière de Voir, nº 45-46.

71

Monde Arabe, nº 164.

73

Mugak.

74

Nación Árabe.

76

Noticias Obreras, 3 números.

78

Papeles, nº 67.

81

Perspectives Chinoises, nº 53.

82

Política Exterior, nº 70.

83

Problèmes Économiques, 9 números.

84

Pueblos, nº 15.

93

Resumen Latinoamericano, nº 42-43.

94

Survival, nº 8/99.

96

Tempo Sindical, nº 30.

97

Tempos Novos, nº 25-26-27.

98

The CEPII Newsletter.

101

The China Journal, nº 42.

102

The China Quarterly, nº 158-159.

106

The Economist, 13 números.

111Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/09/2000