CIDICVolver ó índice


Boletín de sumarios nº 02/2000
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o segundo trimestre de 2000.

Índice de publicacións:

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 16.

1

Asian Survey, nº 1.

2

Asociación de España con ACNUR, nº 18.

3

Asociación NU.

4

Bakeaz, nº 31, 32, 33, 34, 35 y 36.

5

Beijing Informa, 12 números semanais.

12

Boletín Informativo de las Naciones Unidas, 8 números.

25

Centro de Información de NU, 2 números.

33

China Hoy, 3 números.

35

Chinese Trade Unions, 2 números.

41

Cooperación Sur, nº 2.

43

Cuadernos Africa-América Latina, nº 37.

44

Current History, march/april/may 2000.

45

Deuda Externa, Dossier Monográfico.

48

Dez-eme, nº 1.

49

Diagonales Est-Ouest, nº 65.

50

ECO, nº 107, 108 e 109.

52

Economía Exterior, nº 12.

55

El Mundo Sindical, nº 2, 4 e 5 de 2000.

56

El Viejo Topo, nº 136, 139 e 140.

59

Entrepobos, nº 30.

62

Futuribles, nº 252, 253 e 254 de 2000.

63

Géopolitique, nº 69.

66

Grial, nº 145.

67

Hérodote, nº 97.

68

Hika, nº 109, 110 e 111.

69

Hogar del Empleado, Memoria 98-99.

72

Informe Semanal de Política Exterior, nº 214 a 225.

73

La Revue Intenational et Stratégique, nº 38.

84

Le Courrier des Pays de l'Est, nº 1.003 e 1.004.

85

Le Monde Diplomatique, avril/mai/june 2000.

87

Les Nouvelles du GRIP, nº 15.

90

Manière de Voir, nº 51.

93

Monde Arabe, Maghreb Machrek, nº167.

94

Noticias Obreras, nº 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265 e 1.267.

95

Opciones, nº 1.

101

Papeles, nº 70.

102

Perspectives Chinoises, nº 57 e 58.

103

Politica Exterior, nº 75.

105

Politique Internationale.

106

Problèmes Économiques, nº 2.658 a 2.670.

107

Provigo, nº 11.

120

Pueblos, nº 2.

121

Regard sur Lést, nº 20 e 21.

122

Resumen, nº 47.

124

Revista Cidob d´Afers Internacionals, nº 49.

125

Tempos Novos, nº 35, 36 e 37.

126

Terra sen Amos, nº 11.

129

The China Quarterly, nº 161.

130

The Economist, april/may/june 2000.

131

UNV News, march 2000.

132Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/09/2000