CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 03/2001
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o terceiro trimestre de 2001.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 21, xullo, agosto e setembro 2001.

1

Análise, nº 31.

2

Andalucía Solidaria, nº2, xullo 2001.

3

ANUE, xullo 2001.

4

Asian Survey, nº3, maio, xuño 2001.

5

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 29 de xuño a 20 de xullo de 2001.

6

Boletín CINU, nº4.

9

Boletín Informativo Cruz Vermella, nº 14.

11

China Hoy, vol XXXXII, nº 7 e 8.

12

Chinese Trade Unions, xuño 2001.

15

Círculo Vicioso, marzo 2001.

16

Eco, xullo, agosto, setembro 2001.

17

El Mundo Sindical, nº 6, 7, 8.

20

El Viejo Topo, nº 154, 155, 156.

21

Foreign Affairs, xullo, agosto, setembro, outubro 2001.

23

Full Informatiu, nº 41, agosto 2001.

25

Futuribles, nº 266, 267.

26

Géopolitique, nº74.

28

Grial, nº 150.

29

Hérodote, nº 100, 101.

30

Hika, nº 123, 124, 125.

32

Informe Semanal de Política Exterior, nº 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283.

34

Inzar Razóns, nº 24, 25.

42

Les Nouvelles du GRIP, nº 2, 2001.

43

La Revue Internationale et Stratégique, nº 43.

44

Le Courrier des Pays de l'Est, nº 1.013, 1.014, 1.015, 1.016.

45

Le Monde Diplomatique, xullo, agosto, setembro 2001.

49

Manière de Voir, xullo, agosto, setembro, outubro 2001.

53

Monográfico Nacións Unidas: Sierra Leona.

56

Mugak, nº 15.

57

Nación Árabe, nº 45.

58

Noticias Obreras, nº 1.292, 1.291, 1.297.

59

Observatorio de los derechos humanos en Colombia, nº 14, 15, 16.

62

OECD Observer, nº 223.

65

OECD Observer, xullo 2001.

66

O Mundo em Portugués, nº 22, 23, 24.

67

Papeles, nº 74.

69

Paz con dignidad, nº 1.

70

Perspectives Chinoises, nº 65.

71

Política Exterior, nº82, 83.

72

Problèmes Économiques, nº 2.719, 2.720, 2.721, 2.722, 2.723, 2.724.

74

Pojecció Exterior, nº 10, 11.

81

Refugiados, nº 110.

84

Resumen Latinoamericano, nº 54, 55.

85

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 8.

87

Revue Tiers Monde, nº 164.

88

Solidaridad Internacional, nº 32.

89

Survival, outono 2001.

90

Tempos Novos, nº 48, 49, 50, 52.

91

Terra e Tempo, nº 17.

95

The China Journal, xullo 2001.

96

The China Quartely, nº 166.

97

The Economist, nº 8.228, 8.229, 8.230, 8.231, 8.232, 8.233, 8.234, 8.235, 8.236, 8.238, 8.239, 8.240.

98

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 05/10/2001