CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 04/2001
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o cuarto trimestre de 2001.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Andalucía Solidaria, nº3, novembro 2001.

1

A Nosa Terra, nº 1.011-1.014, 06-28 decembro 2001.

2

Asian Survey, Vol. XLI, nº 4, xullo/agosto 2001

6

Boletín do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística, nº3, novembro 2001.

7

Boletín Informativo Asoc. España con ACNUR, nº22, decembro 2001.

8

Boletín Informativo Cruz Roja, nº 16, outubro/novembro 2001.

9

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 13/10 - 7/12.

10

Boletín CINU, Vol VI, nº 5-6, outubro 2001-xaneiro 2002.

16

China Hoy, Vol XXXXII, nº 10-12.

18

Cooperación Española, setembro 2001.

21

Cooperativismo e Economía Social, nº 23.

22

Cuadernos Cristianisme i Justicia, nº 109.

23

Current History, Vol C, nº 647-649, setembro-novembro 2001.

24

Documentos de Debate, nº 2, setembro 2001.

27

Eco, nº 125-127, outubro-decembro 2001.

29

Economía Exterior, nº 18, outono 2001.

32

Eixo Atlántico, 19/20 outubro 2000, 28 maio 2001.

33

El Mundo Sindical, nº 9-11, setembro-novembro 2001.

35

El Viejo Topo, nº 157-159.

38

Foreign Affairs, novembro/decembro 2001.

41

Futuribles, nº 268, 270, outubro 2001, decembro 2001.

42

Gèopolitique, nº75, xullo/setembro 2001.

44

GRIAL, nº 150-151, abril-setembro 2001.

45

Hérodote, nº 102-103.

47

Hika, setembro 2001, novembro 2001.

49

Inetemas, ano VIII, nº 21.

51

Informe Semanal de Política Exterior, nº 284-287, 289-295.

52

La Revue Internationale et Stratégique, nº 44, inverno 2001/2002.

63

Le Courrier des Pays de l'Est, setembro-outubro 2001.

64

Le Magazine, nº 15.

66

Le Monde Diplomatique, outubro-decembro 2001.

67

Les Nouvelles du GRIP, nº 21, 3º trimestre 2001.

70

L'Intelligent, nº 2.132-2.138, 20 novembro de 2001-7 xaneiro 2002.

71

L'Observateur OCDE, nº 228, setembro 2001.

77

Manière de Voir, nº 59-60, 2001.

78

Meniños.

80

Mugak, nº 16, 3º trimestre 2001.

81

Nevipens Romani, nº 321, 1/15 novembro 2001.

82

Noticias Obreras, nº 1.296-1.303, 15 setembro 2001-15 xaneiro 2002.

83

Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, nº 17, setembro 2001.

90

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Colombia, setembro-outubro 2001.

91

O Mundo em Portugués, nº 25-27, outubro-decembro 2001.

93

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 75.

96

Perspectives Chinoises, nº 66-67, xullo-outubro 2001.

97

Política Exterior, nº 84, novembro/decembro 2001.

99

Programa Anotado del Quincuagésimo-sexto Período de Sesiones de la
Asamblea General de NU
.

100

Provigo, informe 2000.

101

Provigo, nº 2 e 14, setembro, decembro 2001.

102

Refugiados, nº 112.

104

Resumen Latinoamericano, nº 56, novembro/decembro 2001.

105

Revue Tiers Monde, nº 165, xaneiro/marzo 2001.

106

Síntesis, nº 33/34, xaneiro/decembro 2000.

107

Tempos Novos, nº 53-55, outubro-decembro 2001.

108

The China Quartely, nº 167.

111

The CEPII Newsletter, nº 15, verán 2001.

112

The Economist, 29 setembro 2001-15 decembro 2001.

113

Veintitrés, ano IV, nº 170, 10 outubro 2001.

127

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 11/02/2002