CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 01/2002
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 2002.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 22, outubro, novembro e decembro 2001.

1

A Nosa Terra, nº 1015-1026, 4 xaneiro-27 marzo 2002.

2

Asian Survey, vol XLI, nº 5-6, vol XLII, nº1 setembro 2001-febreiro 2002

14

Boletín Informativo Asociación España con ACNUR, nº 20, enero 2001.

17

Boletín Informativo Cruz Roja, nº 18, febreiro 2002.

18

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 04/01-14/03

19

Boletín Informatico Trimestral de PBI, nº 6, xaneiro 2002.

25

Boletín ANUE.

26

Boletín CINU, vol VII, nº 1, febreiro-marzo 2002.

27

Boletín URBAL, nº 5, novembro 2001.

28

China Hoy, vol XXXXIII, nº 1-3.

29

Chinese Trade Unions, outubro-decembro 2001.

32

Cooperativismo e Economía Social, nº 21-22, xaneiro-decembro 2000.

34

Cuadernos Cristianisme i Justicia, nº 110.

36

Current History, nº 650-652, decembro 2001-febreiro 2002.

37

Dez Eme, nº 4, decembro 2001.

40

ECO, nº 128-130, xaneiro-marzo 2002.

41

Economía Exterior, nº 19, 2001/2002.

44

El Mundo Sindical, nº 12-02, decembro 2001-febreiro 2002.

45

El Viejo Topo, nº 160-163.

47

Foreign Affairs, xaneiro-abril 2002.

50

Futuribles, nº 271-273, xaneiro-marzo 2002.

52

FYI. Embaixada Americana en Madrid.

55

Gèopolitique, nº 76, outubro-decembro 2001.

56

Grial, nº 152, outubro, novembro, decembro 2001.

57

Hika, nº128-131.

58

Inetemas, ano VIII, nº 22.

60

Informe Semanal de Política Exterior, nº 296-308.

61

InteRED Informa, nº 16.

74

Le Courrier des Pays de l'Est, decembro 2001, febreiro 2002.

75

Le Magazine, nº 16.

77

Le Monde Diplomatique, xaneiro-marzo 2002.

78

Les Nouvelles du GRIP, nº 22, 4º trimestre 2001.

81

L'intelligent, nº 2.139-2.150, especial xaneiro 2002.

82

l'Observateur de l'OECD, nº 229, novembro 2001.

94

Manière de Voir, nº 61-62, xaneiro-abril 2002.

95

Mugak, nº 17, 4º trimestre 2001.

97

Nación Árabe, nº 46, inverno 2002.

98

Noticias Obreras, nº 1.304-1.308, 16 xaneiro-16 marzo 2002.

99

Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, nº 18-19, 2001.

104

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Colombia, outubro-decembro 2001.

106

O Mundo em Português, nº 28-30, xaneiro-marzo 2002.

110

Opciones, vol X, nº 4, decembro 2001.

113

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 76.

114

Política Exterior, nº 85-86, xaneiro/abril 2002.

115

Pueblos, marzo 2002.

117

Resumen Latinoamericano, nº 57-58, xaneiro-abril 2002.

118

Revue Tiers Monde, nº 166, abril-xuño 2001.

120

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº 54-56.

121

Río, revista cultural miñota, outono-inverno 2001.

123

Sinerxia Informa, boletín informativo da Federación de Cooperativas Sinerxia, nº 3-4, agosto 2001.

124

Survival, inverno 2001.

125

Telemprego, nº 36, 1 xaneiro 2002.

126

Tempos Novos, nº 56-58, xaneiro-marzo 2002.

127

Terra Sempre, nº 18, setembro-decembro 2001.

130

The China Journal, xaneiro 2002.

131

The China Quarterly, nº 168.

132

The Economist, 5 xaneiro-23 marzo 2002.

133

UNDP News, decembro 2001-xaneiro 2002

145

UN Peace Operations in 2001, The Year in Review.

147

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 22/04/2002