CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 03/2002
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o terceiro trimestre de 2002.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 25, xullo, agosto e setembro 2002.

1

Análise Empresarial, nº 32.

2

A Nosa Terra, nº 1041-1049, 4 xullo-2 outubro 2002.

3

ANUE, julio 2002.

12

Asian Survey, vol XLII, nº 3-4, mayo/agosto 2002.

13

Beijing Review, vol 45, nº 18-20, 2-16 maio 2002.

15

Boletín Informativo Cruz Roja Galicia, nº 21, xullo-agosto 2002.

18

Boletín Galicia Europa, índices.

19

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 28 xuño-25 xullo, 6 setembro-12 setembro.

22

Boletín Informativo Trimestral de PBI, nº 8, setembro 2002.

28

Boletín CINU, vol 6, nº 5, outubro-novembro 2002.

29

China Hoy, vol XXXXIII, nº 7-9, xullo-setembro 2002.

30

Dezeme, nº 5, xuño 2002.

33

Diálogo Mediterráneo, nº 25.

34

ECO, nº 134-136, xullo-setembro 2002.

35

Economía Exterior, nº 21, verán 2002.

38

Espacio de Solidaridad Internacional.

39

IEMed Info, nº 11, xullo 2002.

40

Eixo Atlántico, nº 3, xaneiro-xullo 2002.

41

El Mundo Sindical, nº 6-8, xuño-agosto 2002.

42

El Viejo Topo, nº 167-170.

44

Europa de les Nacions, nº 48, verán 2002.

46

Finis Terra, nº 42-43, primaveira-verán 2002.

47

Foreign Affairs, xullo-outubro 2002.

48

Futuribles, nº 277-278, xullo-setembro 2002.

50

FYI. American Embassy Madrid, 16 xullo 2002.

52

Gèopolitique, nº 77-78, abril-setembro 2002.

53

Grial, nº 154, abril-xuño 2002.

55

Hika.

56

Informe Semanal de Política Exterior, nº 321-331, 1 xullo-30 setembro.

58

Le Courrier des Pays de l'Est, abril-maio 2002.

69

Le Monde Diplomatique, xuño-agosto 2002.

71

Les Activités de l'Iris, outubro 2001-xuño 2002.

73

L'intelligent, nº 2164-2176, 1 xullo-29 setembro 2002.

77

Manière de Voir.

88

Mugak.

90

Nación Árabe, nº 47, verán 2002.

91

Noticias Obreras, nº 1314, 1315, 1316, 1320.

92

Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, nº 22, maio 2002.

96

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, nº 5, 11, 12, maio 2002.

97

O Mundo em Portugués.

100

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 78.

102

Perspectives Chinoises, nº 71, xuño 2002.

103

Política Exterior, nº 87-88, xullo-setembro 2002.

104

Hérodote.

107

Resumen Latinoamericano, nº 60-61, xullo-outubro 2002.

108

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº 57-58, maio-xuño 2002.

110

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 10, primavera-verán 2002.

111

Revue Tiers Monde, nº 169-170, xaneiro-xuño 2002.

112

Survival, vol 44, nº 3, outono 2002.

114

Tempos Novos, nº 62-63, xullo-agosto 2002.

115

Terra e Tempo, xaneiro-abril 2002.

117

The China Journal, xullo 2002.

118

The China Quarterly, nº 170, xuño 2002.

119

The CEPII Newsletter, nº 17, verán 2002.

120

The Economist, 6 xullo-28 setembro 2002.

121

Vanguardia Dossier, xullo-setembro 2002.

134

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 17/01/2003