CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 04/2002
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o cuarto trimestre de 2002.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
A Nosa Terra, nº 1050-1062, 3 de outubro 2002-3 de xaneiro 2003.

1

Alternativas Sur, nº 1, 2002.

13

ANUE, dossier 2002.

14

Asian Survey, vol XLII, nº 5, setembro/outubro 2002.

15

Boletín de la Asociación Española de Investigación para la Paz, nº 2, novembro 2002.

16

Boletín Informativo Cruz Roja Galicia, nº 22, setembro-outubro 2002.

17

Boletín Galicia Europa, índices.

18

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 25 outubro-5 decembro.

20

Boletín CINU, vol 7, nº 5, novembro-decembro 2002.

24

Cooperativismo e Economía Social, nº 24, 2001-2002.

25

Criterios, outubro 2002.

26

Current History, vol 101, nº 656-658, setembro-novembro.

27

China Hoy, vol XXXXIII, nº 10-12, outubro-decembro 2002.

30

Diálogo Mediterráneo, nº 26, outubro 2002.

33

ECO, nº 137-139, outubro-decembro 2002.

34

Economía Exterior, nº 22, outono 2002.

37

El Mundo Sindical.

39

Entreculturas-Fe y Alegría.

41

El Viejo Topo, nº 171-173.

42

Foreign Affairs, novembro-decembro 2002.

45

Futuribles, nº 279-281, outubro-decembro 2002.

46

Gèopolitique, nº 80, outubro-decembro 2002.

49

Grial, nº 155, xullo-setembro 2002.

50

Hérodote: Géopolitique en Montagnes.

51

Hika.

52

Inetemas.

53

Informe Semanal de Política Exterior, nº 332-342, outubro-decembro 2002.

54

Le Courrier des Pays de l'Est, xullo-agosto 2002.

65

Le Magazine, nº 18, 2002.

67

Le Monde Diplomatique, outubro-decembro 2002.

68

Les Activités de l'Iris, xullo-setembro 2002.

71

L'intelligent, nº 2177-2190, 30 setembro 2002-4 xaneiro 2003. www.lintelligent.com

72

Maniére de Voir.

84

Mugak.

85

Noticias Obreras, nº 1321-1327, outubro-decembro 2002.

87

Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, nº 23, setembro 2002.

93

O Mundo em Portugués.

94

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 79.

95

Perspectives Chinoises, nº 72, xullo 2002.

96

Política Exterior, nº 90, novembro-decembro 2002.

98

Provigo.

99

Pueblos, outubro-decembro 2002.

100

Resumen Latinoamericano, nº 62, novembro-decembro.

102

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº 59, outubro-novembro 2002.

103

Revista Española del Pacífico.

104

Survival, vol 44, nº 4, outono 2002-2003.

105

Tempos Novos, nº 65-67, outubro-decembro 2002.

106

The China Quarterly, nº 171, setembro 2002.

109

The Economist, vol 365, nº 8293-8304, 5 outubro-21 decembro.

110

Vanguardia Dossier, nº 3, outubro-decembro 2002.

122

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 17/01/2003