CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 01/2003
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 2003.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 26-27, outubro 2002-marzo 2003.

1

Anaquel de Estudios Árabes, vol 13, 2002.

3

A Nosa Terra, nº 1.063-1.075, 4 xaneiro 2003-2 abril 2003.

4

Asian Survey, vol XLII, nº6 e vol XLIII, nº1, novembro 2002-febreiro 2003.

17

Boletín informativo Cruz Roja Galicia, nº 23-24, decembro 2002-febreiro 2003.

19

Boletín Galicia Europa, índices.

21

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 3 xaneiro-9 xaneiro e 14 marzo-20 marzo 2003.

25

Boletín CINU, vol 8, nº 1, xaneiro-febreiro e nº 2, marzo-abril 2003.

31

China Hoy, vol XLIV, nº 1-3, xaneiro-marzo 2003.

33

Current History, nº 659-660, decembro 2002-xaneiro 2003.

36

Diálogo Mediterráneo, nº 27.

38

ECO, nº 140-142, xaneiro-marzo 2003.

39

Economía Exterior, nº 23-24, inverno 2002-primavera 2003.

42

El Exportador, nº 61, marzo 2003.

44

Entreculturas-Fe y Alegría.

45

El Viejo Topo, nº 174-177, xaneiro-febreiro 2003.

46

Estudios y Publicaciones, vol 3, nº 3, setembro 2003.

49

FINIS TERRA, nº 4, outono 2002.

50

Foreign Affairs, xaneiro-abril 2003.

51

Gèopolitique, nº 81, xaneiro-marzo 2003.

53

Grial, nº 156, outubro, novembro e decembro 2002.

54

Heródote, Geópolitique de la mondalisation.

55

Hika.

56

Historia y Política.

59

INETemas, ano X, nº 25.

60

Informe Semanal de Política Exterior, nº 343-355, decembro 2002-marzo 2003.

61

INZAR Razóns, nº 28, febreiro 2003.

73

Le Courrier des Pays d'Est, novembro 2002-xaneiro-2003.

74

Le Monde Diplomatique, xaneiro-marzo 2003.

76

Les Activités de l'IRIS, outubro, novembro e decembro 2002.

79

L'intelligent, nº 2.191-2.202, 5 xaneiro-29 marzo 2003.

80

Màniere de Voir.

90

Manifesto, nº 1, novembro 2002.

93

Mugak, nº 21, primeiro trimestre 2003.

94

Nación Árabe, nº 28, inverno 2003.

95

Noticias Obreras, nº 1.328-1.332, 16 xaneiro-31 marzo 2003.

96

Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, nº 24, novembro 2002.

101

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Colombia, novembro 2002.

102

Opciones, PNUD, decembro 2002.

103

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 80, inverno 2002.

104

Perspectives Chinoises.

105

Política Exterior, nº 91-92, xaneiro-abril 2003.

106

Pueblos, marzo 2003.

108

Refugiados, nº 117, 2002.

109

Resumen Latinoamericano, nº 63, xaneiro-febreiro 2003.

110

Revista de la Asociación de Naciones Unidas en España.

111

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº 60, decembro 2002-xaneiro 2003.

112

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 11, outono-inverno 2002.

113

Revue Tiers Monde, nº 171-172, xullo-setembro/outubro-decembro 2002.

114

Survival, vol. 45, nº 1, primavera 2003.

116

Tempos Novos, nº 68-70, xaneiro-marzo 2003.

117

Terra e Tempo.

120

The China Journal, nº 49, xaneiro 2003.

121

The China Quaterly, nº 172, decembro 2002.

122

The Economist, 4 xaneiro-22 marzo 2003.

123

Vanguardia Dossier, nº 4-5, xaneiro-marzo 2003.

135

   
   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 19/10/2003