CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 02/2003
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o segundo trimestre de 2003.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
A Nosa Terra, nº 1063-1075, 3 abril-2 xullo 2003.

1

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 1-2, maio-xuño 2003.

14

Boletín informativo Cruz Roja Galicia, nº 25, marzo-abril 2003.

16

Boletín Galicia Europa, índices.

17

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 28 marzo-27 xuño 2003.

19

Boletín CINU, vol 8, nº 3, maio-xuño 2003.

25

China Hoy, vol XLIV, nº 4-6, abril-xuño 2003.

26

Current History, nº 661-663, febrero-abril 2003.

29

Dcidob, nº 86, primavera 2003.

32

Dez Eme, nº6, marzo 2003.

33

Diálogo Mediterráneo, nº 28.

34

ECO, nº 143-145, abril-xuño 2003.

35

EGAP, nº 18, xullo-decembro 2002.

38

El Exportador, nº 62-63, abril-maio 2003.

39

El Viejo Topo, nº 178-180, abril-xuño 2003.

41

FINIS TERRA, nº 45, inverno 2003.

44

Foreign Affairs, vol 82, nº 3-4, maio-agosto 2003.

45

Grial, nº 157, xaneiro-marzo 2003.

47

Gèopolitique, nº 82, abril-xuño 2003.

48

Hika, nº 142-144, marzo-maio 2003.

49

Historia y Política, nº1, 2003.

51

Informe Semanal de Política Exterior, nº 356-367, 31 marzo-23 xuño 2003.

52

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.030-1.031, novembro 2002/xaneiro 2003.

64

Le Magazine de l'Education et la culture en Europe, nº 19, 2003.

66

Le Monde Diplomatique, abril-xuño 2003.

68

Les Activités de l'IRIS, 2003.

71

Les Nouvelles du GRIP, nº 27, xaneiro-marzo 2003.

72

L'intelligent, nº 2.203-2.215, 30 marzo-28 xuño 2003.

73

Màniere de Voir, nº 69, xuño-xullo 2003.

85

MUGAK, nº 22, primeiro trimestre 2003.

86

Noticias Obreras, nº 1.333-1.338, 30 abril-30 xuño 2003.

87

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 81.

92

PBI, nº 9, marzo 2003.

93

Perspectives Chinoises, nº 75, xaneiro-febreiro 2003.

94

Política Exterior, nº 93, maio-xuño 2003.

96

Pueblos, xuño 2003.

97

Resumen Latinoamericano, nº 64-65, marzo-xuño 2003.

98

Revista de la Asociación de Naciones Unidas en España, ANUE, nº 26, abril 2003.

100

Revue Tiers Monde, nº 173, xaneiro-marzo 2003.

101

Solidaridad Internacional.

102

Tempos Novos, nº 71-73, abril-xuño 2003.

103

The CEPII Newsletter, nº 18, inverno 2002-2003.

106

The China Quaterly, nº 173, marzo 2003.

107

The Economist, nº 8.317-8.329, 29 marzo-21 xuño 2003.

108

Vanguardia Dossier, nº 6, abril-xuño 2003.

121

   
   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 19/10/2003