CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 03/2003
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o terceiro trimestre de 2003.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Análise Empresarial, nº 33.

1

A Nosa Terra, nº 1.089-1.096, 3 de xullo-24 de setembro 2003.

2

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 3-4, xullo-setembro 2003.

10

Asian Survey, vol XLIII, nº 4, xullo-agosto 2003.

12

Boletín informativo Cruz Roja Galicia, nº 26, maio-xuño 2003.

14

Boletín Galicia Europa, índices.

15

Boletín Informativo de las Naciones Unidas para España, 5 xullo-26 setembro 2003.

17

China Hoy, vol XLIV, nº 7-9, xullo-setembro 2003.

21

Comisión Europea, DG Educación e Cultura, nº 2, 2003.

24

Current History, vol 102, nº 664.

25

Dcidob, nº 87, verán 2003.

26

Dez Eme, nº7, xullo 2003.

27

Diálogo Mediterráneo, nº 29.

28

ECO, nº 146-148, xullo-setembro 2003.

29

Economía Exterior, nº 25, verán 2003.

32

El Exportador, nº 65-66, xullo-setembro 2003.

33

El Viejo Topo, nº 181-183, xullo-setembro 2003.

35

Europa de les Nacions, nº 50, primavera 2003.

37

Fons Pitiús de Cooperació, nº 7, maio-xuño 2003.

38

Foreign Affairs, vol 82, nº 5, setembro-outubro 2003.

39

Grial, nº 158, abril-xuño 2003.

 40

Hérodote, nº 110, xullo-setembro 2003.

41

Hika, nº 145-146.

42

INETemas, nº 26.

43

Informe Semanal de Política Exterior, nº 368-375, 30 xuño-8 setembro 2003.

44

Inzar Razóns, nº 29, xullo 2003.

53

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.035-1.038 maio-agosto 2003.

54

Le Magazine de l'Education et la Culture en Europe, nº 19, 2003.

58

Le Monde Diplomatique, xullo-setembro 2003.

60

L'Intelligent, nº 2.216-2.227, 29 de xuño-20 setembro 2003.

63

l'Interdépendance, nº 112, maio-xuño 2003.

72

Màniere de Voir, nº 70-71, agosto-novembro 2003.

73

Mugak, nº 22, primeiro trimestre 2003.

75

Nación Árabe, nº 49, verán 2003.

77

Naciones Unidas, Informe Anual Operaciones de Paz.

78

New Left Review, nº 20-21.

79

Noticias Obreras, nº 1.339-1.344, 1 xullo-30 setembro 2003.

81

Opciones-PNUD, xullo 2003.

84

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 82.

85

PBI, nº 10, xullo 2003.

86

Perspectives Chinoises, nº 77, maio-xullo 2003.

87

Política Exterior, nº 94-95, xullo-outubro 2003.

88

Resumen Latinoamericano, nº 66-67, xullo-outubro 2003.

90

Revista Cidob d'Afers Internacionals, nº 61-62, maio-xuño 2003.

92

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, nº 12, primavera-verán 2003.

93

Revue Tiers Monde, nº 174, abril-xuño 2003.

94

Survival, vol 45, nº 2-3, verán-outono 2003.

95

Tempos Novos, nº 74-76, xullo-setembro 2003.

97

Terra e Tempo, nº 22-23, xaneiro-agosto 2003.

100

The China Journal, nº 50, xullo 2003.

101

The China Quaterly, nº 174, xuño 2003.

102

The Economist, nº 8.330-8.342, 28 xuño-20 setembro 2003.

103

Vanguardia Dossier, nº 7, xullo-setembro 2003.

117

   
   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/01/2004
Fernando Pol