CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 01/2004
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 2004.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Afkar Ideas, nº 1, decembro 2004.

1

Al Damir-A Conciencia, nº 28-31, decembro 2003-marzo 2004.

2

A Nosa Terra, nº 1.111-1.122, 9 xaneiro-31 marzo 2004.

6

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 8, marzo 2004.

18

Asian Survey, vol XLIII, nº 6, novembro-decembro 2003.

19

Boletín Galicia Europa, índices.

20

Boletín informativo ANUE, nº 27, decembro 2003.

22

Carta de España, nº 552, marzo 2004.

23

China Hoy, vol XLIV, nº 16-18.

24

Chinese Cross Currents, nº 1, 2004.

27

Cooperativismo e Economía Social, nº 25, curso 2003-2004.

28

Criterios, nº 2, xullo 2003.

29

Current History, nº 668-670, decembro 2003-febreiro 2004.

30

Diálogo Mediterráneo, nº 31.

33

Documents CIDOB, nº 88, inverno 2003.

34

ECO, nº 153-154, febreiro-marzo 2004.

35

Eixo Atlántico, nº 5, xullo-decembro 2003.

37

El Exportador, nº 72, marzo 2004.

38

El Viejo Topo, nº 188-191.

39

Estudios y Publicaciones, vol 4, nº 3-4, setembro-decembro 2003.

42

Europa de les Nacions, nº 52, inverno 2003.

43

Foreign Affairs, vol 83, nº 1-2, xaneiro-abril 2004.

44

Foreign Policy, edición española, nº 1, febreiro-marzo 2004.

46

Foros Bilaterais, dossier informativo.

47

Gèopolitique, nº 84, outubro-decembro 2003.

55

Grial, nº 160, outubro-decembro 2003.

56

Grial Cadernos, nadal 2003.

57

Hika, nº 151-152.

58

Historia y Política, nº 10, 2003.

60

INET Temas, nº 27, novembro 2003.

61

Informe Semanal de Política Exterior, nº 392-403, xaneiro-marzo 2004.

62

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.036-1.039, xuño–outubro 2004.

74

Le Monde Diplomatique, xaneiro-abril 2004.

77

Les Activités de l'IRIS, xullo-setembro 2003.

81

L'intelligent, nº 2.244-2.255, 11 xaneiro-3 abril 2004.

82

L'interdépendance, nº 114, novembro-decembro 2004.

92

Màniere de Voir, nº 73-74, febreiro-abril 2004.

93

Mugak.

95

Murguía, nº 2, setembro-decembro 2003.

96

New Left Review, nº 24.

97

Noticias Obreras, nº 1.352-1.356, 16 xaneiro-31 marzo 2004.

98

O Mundo en Portugués.

103

Panorama actual del Choco, Observatorio do Programa Presidencial de Dereitos Humanos e Dereito Internacional Humanitario da Presidencia de Colombia, decembro 2003.

104

Panorama actual de los municipios que conformaron la zona de distensión, Observatorio do Programa Presidencial de Dereitos Humanos e Dereito Internacional Humanitario da Presidencia de Colombia, decembro 2003.

105

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 84.

106

Perspectives Chinoises, nº 80.

107

Política Exterior, nº 97-98, xaneiro-abril 2004.

108

Pueblos, nº 10, marzo 2004.

110

Questions Internationales, nº 3, setembro-outubro 2003.

111

Relacôes Internacionais (RI), volume 1, marzo 2004.

112

Resumen Latinoamericano, nº 69-70, xaneiro-abril 2004.

113

Revista Cidob d'Afers Internacionals, nº 64, decembro 2003-xaneiro 2004.

115

Revista Española de Cooperación y Desarrollo, nº 13, outono-inverno 2004.

 116

Revue Tiers Monde, nº 176, outubro-decembro 2003.

117

Tempos Novos, nº 79-82, decembro 2003-marzo 2004.

118

Terra e Tempo, nº 24, setembro-decembro 2003.

122

The China Journal, nº 51, xaneiro 2004.

123

The China Quaterly, nº 176, decembro 2003.

124

The Economist, nº 8.356-8.367, 3 xaneiro 2003-20 marzo 2004.

125

Vanguardia Dossier, nº 9, xaneiro-marzo 2004.

137

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 19/04/2004
Fernando Pol