CIDIC

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 02/2004
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o segundo trimestre de 2004.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 31-32, xaneiro-xuño 2004.

1

Al Damir-A Conciencia, nº 33-34, maio-xuño 2004.

3

Afkar Ideas, nº 2, marzo 2004.

5

Análise, revista galega de Economía e Ciencias Sociais, nº 34, 2004.

6

Anaquel de Estudios Árabes, vol 14, 2003.

7

A Nosa Terra, nº 1.123-1.134, 1 abril-30 xuño 2004.

8

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 10, maio 2004.

20

Asian Survey, vol XLIV nº1, vol XLIV nº2, xaneiro-abril 2004.

21

Boletín Galicia Europa, índices, nº 145-148, febreiro-abril 2004.

23

Boletín informativo de las Naciones Unidas para España, nº 28, abril 2004.

27

Carta de España, nº 594-595, maio-xuño 2004.

28

China Hoy, vol XLIV nº 2-6, marzo-xuño 2004.

30

Current History, nº 671-673, marzo-maio 2004.

34

dCIDOB, Bimestral de Relacións e Cooperación Internacional.

37

DEZ.EME, revista de Historia e Ciencias Sociais da Fundación 10 de marzo, nº 8, marzo 2004.

38

ECO, nº 155, abril-maio 2004.

39

Economía Exterior, nº 28, primavera 2004.

41

El Exportador, nº 74-75, maio-xuño 2004.

42

El Viejo Topo, nº 192-194, abril-xuño 2004.

44

Foreign Affairs, maio-xuño 2004.

47

Foreign Policy, abril-maio 2004.

48

Gèopolitique, nº 85, xaneiro-marzo 2004.

49

Grial, nº 161, xaneiro, febreiro, marzo 2004.

50

Heródote, nº 112-113, I-II trimestre 2004.

51

Hika, nº 153-156, 2004.

53

Historia y Política, nº 11, 2004.

56

Informe Semanal de Política Exterior, nº 404-414, abril-xuño 2004.

57

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.042, abril-maio 2004.

68

Le Monde Diplomatique, maio-xuño 2004.

69

Les Activités de l'IRIS, nº 53, primavera 2004.

71

L'intelligent, nº 2.256-2.267, 4 abril-26 xuño 2004.

72

L'interdépendence, nº 115, xaneiro-febreiro 2004.

84

Manière de Voir, nº 75, maio-xuño 2004.

85

Mugak, nº 21, segundo trimestre 2004.

86

Nación Árabe, nº 51, primavera 2004.

87

New Left Review, nº 25, marzo-abril 2004.

88

Noticias Obreras, nº 1.357-1.362, 1 abril-30 xuño 2004.

89

Nuestro Planeta, revista del PNUMA, tomo 14 nº 4, 2004.

94

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 85, primavera 2004.

95

Perspectives Chinoises.

96

Política Exterior, nº 99, maio-xuño 2004.

98

Pueblos, xuño 2004.

99

Revista ProVigo.

100

Revue Tiers Monde, nº 177, xaneiro-marzo 2004.

101

Survival, vol 46 nº 1, primavera 2004.

102

Tempos Novos, nº 83-84, abril-maio 2004.

103

The China Quaterly, nº 177, marzo 2004.

105

The Economist, 27 marzo-19 xuño 2004.

106

Vanguardia Dossier, nº 10-12, abril-setembro 2004.

119

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 24/10/2004
Fernando Pol