CIDIC

Igadi na Rede 

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 01/2005
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 2005.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 34, outubro-decembro 2004.

1

Al Damir, nº 41-42, xaneiro-marzo 2005.

2

A Nosa Terra, nº 1.157-1.168, 30 decembro ao 23 de marzo 2005.

4

A Peneira, nº 384-387, xaneiro-febreiro 2005.

16

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 14-16, setembro-decembro 2004.

19

Asian Survey, vol XLIV, nº 6, novembro-decembro 2004.

20

Boletín Galicia Europa, índices, nº 154-156, decembro 2004-febreiro 2005.

21

Carta de España, nº 601-603, xaneiro-marzo 2005.

24

Current History, nº 677-678, decembro 2004-xaneiro 2005.

27

China Hoy, vol XLVI, nº 1-4, xaneiro-abril 2005.

29

Criterios, nº 4, novembro 2004.

33

DEZ.EME, nº 9, decembro 2004.

34

Diálogo Mediterráneo, nº 36, marzo 2005.

35

ECO, nº 164-166, xaneiro-marzo 2005.

36

Economía Exterior, nº 31, inverno 2004-2005.

39

Entreculturas-Fe y Alegría, nº 17, marzo 2005.

40

El Exportador, nº 81-83, xaneiro-marzo 2005.

41

El Viejo Topo, nº 202-204, xaneiro-marzo 2005.

44

Fala Galicia Informativo, nº 24-25, xaneiro-febreiro 2005.

47

Finisterra, nº 49-50, primaveira-verán 2004.

49

Foreign Affairs, xaneiro-febreiro 2005.

50

Gèopolitique, nº 88, outubro-decembro 2004.

51

Global, nº 13.

52

Grial, nº 164, outubro-novembro-decembro 2004.

53

Hika, nº 163-164, 2005.

54

Informe Semanal de Política Exterior, nº 439-449, xaneiro-marzo 2005.

56

La Revue Internationale et Stratégique, nº 56, inverno 2004-2005.

66

Latinoamérica y el Caribe hacia la Integración, año IV, nº 15, xullo-setembro 2004.

67

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.047, xaneiro-febreiro 2005.

68

Le Magazine de l'Éducation et de la Culture, nº 24, 2004.

69

Le Monde Diplomatique, xaneiro-marzo 2005.

70

L'Intelligent, nº 2.296-2.306, 9 de xaneiro ao 26 de marzo 2005.

73

Manière de Voir, nº 79-80, febreiro-maio 2005.

84

Movimiento sin Fronteras, nº 61.

86

Mugak, nº 26, outubro-decembro 2004.

87

New Left Review, nº 30, xaneiro-febreiro 2005.

88

Noticias Obreras, nº 1.376-1.380, 31 de xaneiro ao 31 de marzo 2005.

89

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 88, inverno 2005.

94

Política Exterior, nº 103-104, xaneiro-abril 2005.

95

Pueblos, marzo 2005.

97

Questions Internationales, nº 11-12, xaneiro-abril 2005.

98

Revista CIDOB d´Afers Internacionals, nº 68, decembro 2004-xaneiro 2005.

100

Revista Crítica de Ciencias Sociais, nº 69, outubro 2004.

101

Revista de Española de Desarrollo y Cooperación, nº 15, outono-inverno 2004.

102

Revista de Pensamento do Eixo Atlántico, nº 6, 2004.

103

Revue Tiers Monde, nº 180, outubro-decembro 2004.

104

Survival, vol. 46, nº 4, inverno 2004 e nº 5, primaveira 2005.

105

Tempos Novos, nº 92-94, xaneiro-marzo 2005.

107

Terra e Tempo, nº 132, novembro-decembro 2004.

110

The China Journal, nº 53, xaneiro 2005.

111

The China Quaterly, nº 180, decembro 2004.

112

The Economist, 1 de xaneiro ao 26 de marzo de 2005.

113

Tribuna americana, nº 4, 2º semestre 2004.

126

Vanguardia Dossier, nº 14, xaneiro-marzo 2005.

127

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 03/04/2005
Fernando Pol