CIDIC

Igadi na Rede 

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 02/2005
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o segundo trimestre de 2005.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
   
Abrente, nº 35-36, xaneiro-xuño 2005.

1

Afkar Ideas, nº 5, inverno 2005.

3

Análise, revista galega de Economía e Ciencias Sociais, nº 35.

4

A Nosa Terra, nº 1.169-1.182, 31 de marzo ao 6 de xullo 2005.

5

A Peneira, nº 389-394, abril-xuño 2005.

19

ARI, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 21-22, maio-xuño 2005.

24

Asian Survey, vol XLIV, nº 1-2, xaneiro-abril 2005.

26

Boletín Galicia Europa, índices, nº 157-159, marzo-maio 2005.

28

Carta de España, nº 604-606, abril-xuño 2005.

31

Current History, vol XIV, nº 679-682, febreiro-maio 2005.

34

China Hoy, vol XLVI, nº 5-7, maio-xullo 2005.

38

Diálogo Mediterráneo, nº 37, xuño 2005.

41

ECO, nº 167-169, abril-xuño 2005.

42

Economía Exterior, nº 32, primavera 2005.

46

Entreculturas-Fe y Alegría, nº 18, xuño 2005.

47

El Exportador, nº 84-86, abril-xuño 2005.

48

ELOS Cooperativas, nº 2, setembro 2004.

51

El Viejo Topo, nº 205-210, abril-agosto 2005.

52

Europa de les Nacions, nº 55-56, inverno-primavera 2005.

56

Fala Galicia Informativo, nº 25-28, febreiro-maio 2005.

58

Foreign Affairs, marzo-agosto 2005.

62

Foreign Policy, abril-xullo 2005.

65

Gèopolitique, nº 89, xaneiro-marzo 2005.

67

Grial, nº 165, xaneiro-febreiro-marzo 2005.

68

Hérodote, nº 116, 1º trimestre 2005.

69

Hika, nº 165-168, 2005.

70

Informe Semanal de Política Exterior, nº 450-462, abril-xuño 2005.

72

Inzar Razóns, nº 32, abril 2005.

85

La Revue Internationale et Stratégique, nº 57-58, primavera-verán 2005.

86

Le Courrier des Pays d'Est, nº 1.048, marzo-abril 2005.

88

Le Monde Diplomatique, abril-xuño 2005.

89

L'Intelligent, nº 2.307-2.320, 27 de marzo ao 2 de xullo 2005.

92

Manière de Voir, nº 81, xuño-xullo 2005.

105

Mugak, nº 30, xaneiro-marzo 2005.

106

Murguía, nº 5, setembro-decembro 2004.

107

New Left Review, nº 31, marzo-abril 2005.

108

Noticias Obreras, nº 1.381-1.386, 1 de abril ao 30 de xuño 2005.

108

Nova Escola Galega, nº 52, maio 2005.

114

Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 89, primavera 2005.

115

Política Exterior, vol XIX, nº 105, maio-xuño 2005.

116

Pueblos, xuño 2005.

117

Questions Internationales, nº 13, maio-xuño 2005.

118

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, documento trabajo, maio 2005.

119

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, nº 69, maio 2005.

120

Revista Crítica de Ciencias Sociais, nº 70, decembro 2004.

121

Revista de Española de Desarrollo y Cooperación, número extraordinario.

122

Revue Tiers Monde, nº 181, xaneiro-marzo 2005.

123

Survival, vol 47, nº 2, verán 2005.

124

Tempos Novos, nº 95-97, abril-xuño 2005.

125

Terra e Tempo, nº 133, xaneiro-marzo 2005.

128

The Economist, 2 de abril ao 25 de xuño de 2005.

129

Vanguardia Dossier, nº 15-16, abril-setembro 2005.

142

   

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó
IGADI.
Volver ó índiceIr á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 15/10/2005
Fernando Pol


Subir