CIDIC

Igadi na Rede 

Volver ó índice
   
Boletín de sumarios nº 01/2010
Catálogo das publicacións recibidas no IGADI durante o primeiro trimestre de 2010.

   
   
Índice de publicacións

Publicación Páxina
Afkar Ideas. Nº 24, inverno 2009-2010 1
Africania Studia, Nº 13. 2º semester 2009 2
Alternatives Sud, Vol. 16, Nº 4, 2009 3
Anaquel de Estudios Árabes, Vol. 20, 2009 4
ANUE, Nº 39, decembro 2009 5
A Nosa Terra. Nº 1.388, do 31 de decembro 2009 ao 25 de marzo de 2010 6
Amycos, Objetivo 2015, Objetivo 6B 18
A Peneira. Nº 498-502, 1º quincena de xaneiro a 1º quincena marzo 2010 19
ARI, Análises Real Instituto Elcano. Nº 71-73, xaneiro-marzo 2010 24
Asia Survey, Vol. XLIX, Nº 6, novembro-decembro de 2009 27
Brecha. Ano 25, 1.256-1.270, do 30 de decembro de 2009 ao 26 de marzo 2010 28
Carta de España. Nº 656-658, xaneiro-marzo de 2010 41
Carta de Taiwan, Nº 10, xaneiro de 2010 44
Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios de Galicia Nº 131-132, xaneiro e febreiro 2009 45
Centro de Documentación de Defensa, CDoc, 2010, Nº 1. Bibliografías Temáticas. “Piratería en el Cuerno de África (2005-2009)” 47
CEIPAZ- Fundación Cultura de Paz. Documentos de Trabajo 1-6 de 2010 48
Connections, Vol. VIII, Nº 4, outono 2009 54
Consello da Cultura Galega. “Ditame do Consello da Cultura Galega sobre as bases para a elaboración do decreto de plurilingüísmo no ensino non universitario en Galicia”. 2010   55
Cuadernos Bakeaz, Nº 92-93-95 56
Cuadernos Cristianisme i Justícia. Nº 165-166 59
Current History, Vol. 109, Nº 723-725, xaneiro-marzo 2010 61
China Hoy, xaneiro-marzo de 2010 64
China International Studies. Nº 19-20, novembro-decembro de 2009 e xaneiro-febreiro 2010 67
Chine Plus, marzo-maio 2010 69
Documento de Trabajo. Casa Árabe Nº 4, 2009: “Iniciativas de Reforma Judicial en el área mediterránea”. Informe de la Red Euromediterránea de derechos humanos   70
ECO. Nº 224, xaneiro 2010 71
Economía Exterior, Nº 51, inverno 2009-2010 72
Euskal Fondoa, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes
Memoria de Actividades 2007-2008
73
En Movemento, Nº 26, xaneiro 2010 74
El Viejo Topo. Nº 264-266, xaneiro-marzo 2010 75
España Exterior, Ano XIV, Nº 653-665, 5 de xaneiro ao 30 de marzo 2010 78
Europa de les Nacions, Nº 71-72, 2-3 trimestre 2009 89
Fala Galicia, Ano VII, Nº 83, decembro 2009 91
Fons Catalá de Cooperación al Desenvolupament, Memoria 2008 92
Fons Pitiús de Cooperación, Nº 40, outubro-decembro 2010 93
Foreign Affairs, Vol. 89. Nº 1-2, xaneiro-abril 2009 94
Foreign Policy, Febreiro-Marzo 2010 96
FC-MC: “La vida que llevamos; el mundo que queremos”. Nº 13, 4º trimestre 2009 97
Fundación Carolina, Documento de Trabajo Nº 38, “La agenda internacional de la eficacia y la cooperación descentralizada en España”. 98
Fundación Galiza Sempre, Nº 9-2009: “A evolución (perversa) da política social na Unión Europea”. 99
Fundación Telefónica: El Valor Económico del Español- “Lengua y Emigración: España y el español en las migraciones internacionales”.   100
Fundación Vicente Ferrer, Revista Informativa 2010 101
Galicia Solidaria, Nº 9, febreiro 2010 102
Géopolitique. Nº 108, xaneiro 2010 103
Grial. Tomo XLVII, Nº 184, outubro-novembro-decembro 2009 104
Hika, Nº 215-216, outono-inverno 2009-2010 105
Historia y Política, Nº 21-22, xaneiro-xuño e xullo-decembro 2009 107
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI, Policy Papers Nº 03/09 109
ICEI Working Paper, Nº 1-3 de 2010 110
Informe Semanal de Política Exterior, Nº 680-691, 11 xaneiro ao 29 de marzo de 2010 112
Journal of East Asian Studies, Vol. 10, Nº 1, xaneiro-abril 2010 124
La Revue Internationale et Stratégique, Nº 76, inverno 2009-2010 125
La Vanguardia Dossier, Nº 34, xaneiro-marzo 2010 126
Le Magazine d´Education et de Culture, Nº 32 127
Le Monde Diplomatique, xaneiro e marzo de 2010 128
Les Nouvelles du Grip, Nº 54, cuarto trimestre de 2009 130
L´Intelligent. Nº 2.557-2.568, 10 de xaneiro ao 23 de marzo de 2010 131
Mániere de Voir. Nº 109, febreiro-marzo 2010 143
Médicos Mundi, Informe 2009 144
Médicos Sin Fronteras, Nº 82, febreiro 2010 145
New Left Review, Nº 59-60, decembro 2009 e xaneiro-febreiro 2010 146
Noticias Obreras. Nº 1.496-1.502, 16 de xaneiro- 31 de marzo 2010 148
Nova +, Ano IV, Nº 39-41, xaneiro-marzo 2010 153
Papeles Internacionales, nº 108, inverno 2009 156
Perspectives Chinoises, Nº 4, 2009 157
Política Exterior. Vol. XXIV, Nº 133-134, xaneiro-abril 2010 158
Pueblos, Nº 41, marzo 2010 160
Cuadernos Pueblos : «Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África Subsahariana» 161
Questions Internationales. Nº 42, marzo-abril 2010 162
Real Academia Galega- Cadernos da Lingua 2008-2009, Nº 30/31 163
Relaçoes Internacionais, Nº 24, decembro de 2009 164
Revista Crítica de Ciências Sociais, Nº 85-86, xuño-setembro 2009 165
Revista de Economía Mundial, Nº 23, 2009 167
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Nº 25, inverno 2010 168
Scrita Contemporánea, Asociación de Escritores da Lingua Galega. L-M 169
Tempos Novos. Nº 152-154, xaneiro-marzo 2010 171
Terra e Tempo, Nº 150-152 de 2009 174
The Economist. Do 2 de xaneiro a 27 de marzo de 2010 175
The China Journal, Nº 63, xaneiro 2010 188
The China Quaterly, Nº 200, decembro 2009 189
The Taipei Chinese Pen, Nº 149-150, outono-inverno 2009 190
Venezuela Ahora, N XIV, 2010 192

Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.

 


Volver ó índiceIr á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 06/04/2010


Subir

   

Subscríbete á lista de correo do Igadi e recibe notificación das novas
informacións, artigos, documentos, convenios, publicacións, etc, que ofrece
o Igadi na súa páxina web Igadi na Rede.


Para comprender o Mundo desde aquí ...
... para proxectar a Galicia no contexto internacional.

 

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/igadi/alta