Development cooperation : Apartado xeográfico

Articles of opinion and analysis related to development cooperation

Cooperación dende a proximidade

Apartados xeográficos Development cooperation

No contexto actual no que nos atopamos, cunha tendencia crecente á interdependencia da poboación mundial tanto en termos sociais, culturais, políticos, e por suposto económicos, vanse desenvolvendo políticas que promoven a caída de certas barreiras, pero incentivan o xurdimento doutras que fan que os beneficios deste proceso non se produzan dun xeito equitativo. Coa concentración …

Cooperación dende a proximidade Read More »

III Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento: Á terceira non vai a vencida

A mediados de marzo o Parlamento de Galicia aprobou o III Plan Director da cooperación galega ao desenvolvemento 2014-2017, tal e como dispón a Lei Galega de Cooperación ao Desenvolvemento no seu artigo 9.2. A aprobación foi precedida polo perceptivo informe do Consello Galego de Cooperación, no cal, por primeira vez, as ONGD galegas votaron …

III Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento: Á terceira non vai a vencida Read More »

Branco rico procura onde (anti)cooperar

Hai quen fala de hipercrise no sector da cooperación ao desenvolvemento, xa que ademais de ser a política pública máis afectada polas reestruturacións de gasto dos últimos anos, a propia base filosófica da súa acción e utilidade como sector institucional está posta en cuestión, erosionada nos últimos tempos desde diferentes e amplos ángulos.

Poder local: A solidariedade non é unha competencia

Apartados xeográficos Development cooperation

A proposta de reordenación de competencias no eido local suxire, segundo algúns, unha alargada sombra sobre o futuro da cooperación ao desenvolvemento que dende hai máis de trinta anos veñen impulsando as entidades locais ao abeiro, dende o punto de vista inspirador e normativo, de instrumentos como a Carta Europea de Autonomía Local (1985) e …

Poder local: A solidariedade non é unha competencia Read More »

A triangulación da cooperación galega

Apartados xeográficos Development cooperation

A perda de capacidades orzamentarias no contexto da crise representa unha gran oportunidade para que a cooperación galega poda reinventarse apostando por estratexias ata agora globalmente descoidadas. Estas permitirían a posta en valor de singularidades con potencial suficiente para converterse no seu principal sinal de identidade. 

Que foi dos ODM?

Apartados xeográficos Development cooperation

Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) foron fixados pola ONU en 1990 e sinalan metas concretas que deberían acadarse en 2015. Preto da finalización do prazo, ¿hai avances? A porcentaxe de persoas que viven en situación de pobreza extrema diminuíu ao 26 por cento, o que supón ter pasado de 1.900 a 1.400 millóns …

Que foi dos ODM? Read More »

As mulleres resultamos clave para a construción dun novo mundo

No día 8 de marzo, Día Internacional da Muller, celebramos a loita das mulleres pola igualdade e equidade de xénero, para contribuírmos tamén ao desenvolvemento social, político e económico dende a nosa propia perspectiva feminina, que completa e enriquece á masculina imperante, e que tende a potenciar a xustiza e a paz.

Seguridade alimentaria

Apartados xeográficos Development cooperation

A produción mundial de alimentos aproximase aos dous mil millóns de toneladas ao ano. Case a metade dese volume provén dos países desenvolvidos. A poboación, mentres, aumenta un 1,3 por cento anual por termo medio e boa parte do crecemento demográfico rexistrase nas nacións en vías de desenvolvemento. Este incremento desequilibrado leva aparellado un desequilibrio …

Seguridade alimentaria Read More »

Milenios de pobreza

Apartados xeográficos Development cooperation

O mundo atópase no tramo final cara 2015, prazo establecido para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento das Nacións Unidas para o Milenio, adoptados no Cumio de 2000. Os desafíos son coñecidos. Os compromisos asumidos polos gobernos de todo o mundo inclúen reducións da pobreza, a fame, as infeccións de VIH e malaria e a …

Milenios de pobreza Read More »