drogas : Palabra chave

A Convención das Nacións Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substancias Sicotrópicas, adoptada o 20 de decembro de 1988 en Viena, é o terceiro tratado internacional que constitúe o marco legal internacional para o control de drogas.

Parte I: Fentanilo, a nova heroína

Liñas de investigación International Relations

O obxectivo desta serie de artigos é actualizar o panorama de fluxos ilícitos a nivel internacional. Con cada entrega, farase fincapé nun ben distinto: dende especies en perigo ata novas tendencias en narcotráfico. E, por suposto, quedará de manifesto a importancia das conexións transfronteirizas que afectan á natureza mesma de moitos destes fenómenos.

La diplomacia contra las drogas: estrategia de dominación de los EE.UU. en Latinoamérica

Apartados xeográficos United States

El problema contra las drogas debe analizarse desde sus antecedentes históricos, para percibir los cambios que se han producido en él en torno al flagelo de las drogas. “En los últimos cien años la política sobre drogas, que debiera ser una preocupación genuina de los aspectos socio sanitarios ligados a su consumo, se ha ido …

La diplomacia contra las drogas: estrategia de dominación de los EE.UU. en Latinoamérica Read More »