Economía : Palabra chave

“As fugas de recursos, mito ou realidade colonialista en Galicia?”

Xa dispoñible na IGADI TV, Charlas O Mundo Desde Aquí: Presentación do libro de Diego Sande “As fugas de recursos, mito ou realidade colonialista en Galicia?”

O martes 18 de xuño presentamos o último libro do profesor da USC, Diego Sande Veiga, “As fugas de recursos, mito ou realidade colonialista en Galicia?”. Este ensaio foi publicado neste 2024 pola Universidade de Vigo e está distribuído polo Consorcio Editorial Galego. Tes a presentación na Canle de Youtube do IGADI, premendo nesta ligazón.

igadi o mundo desde aqui 2024.06.18 sande apaisado

New online talk on IGADI TV: “Resource leakage, myth or colonialist reality in Galicia?…” with Diego Sande, coordinator of the line of research in Economics

On Tuesday, June 18 at 8:30 p.m., on the IGADI YouTube channel, we present the latest book by USC professor Diego Sande Veiga, “Resource leakage, myth or colonialist reality in Galicia? An analysis through European business innovation policies”. This essay was published in this 2024 by the University of Vigo and is distributed by Consorcio …

New online talk on IGADI TV: “Resource leakage, myth or colonialist reality in Galicia?…” with Diego Sande, coordinator of the line of research in Economics Read More »

IGADI Annual Report 2023-2024: Eleccións e Guerras perfilando a multipolaridade

Aspectos clave da economía mundial en 2024

Liñas de investigación International Relations Economy
Apartados xeográficos Others

As tres preguntas máis recorrentes que nos formulan a aqueles que traballamos no ámbito económico e da xestión empresarial adoitan centrarse, non necesariamente por orde, nos seguintes aspectos: 1) A evolución esperable da economía; 2) As oportunidades de investimento; 3) O comportamento da bolsa e dos seus valores. É dicir, que procuran nos expertos na análise económica unha capacidade de vaticinio que habitualmente non é rigoroso ofrecer. A economía, como ciencia social, debería desconfiar de gurús preditores de, supostamente, achegan inmutables verdades económicas futuras. Polo contrario, as ciencias sociais, e polo tanto a economía, deben tratar de analizar a realidade en contextos de múltiples interdependencias entre axentes.

20060807 satelite terra fogos espanha portugal

Cinco décadas de apertura nas relacións económicas de Galicia con Portugal

A distancia cultural non é un tema destacado nos debates económicos. Fronte á idea de comercio global, a realidade das relacións económicas é que estas adoitan producirse de maneira frecuente dentro de bloques rexionais -con características comúns a nivel xeográfico, histórico, cultural, social, etc.- e a nivel interrexional. De esta idea xorden construcións históricas como a Unión Europea (UE), pero tamén outros espazos como NAFTA, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, CAN ou o ALBA. Neste sentido, os vínculos culturais e históricos son un factor clave xa que, a menor distancia cultural entre países, menor cantidade de barreiras que sería preciso derrubar para comerciar.