feminismo : Palabra chave

Ficha da analista Patricia Obando na Campaña do 8M do Observatorio de la Política China

Mulleres nos estudos chineses

Liñas de investigación Observatory of Chinese Politics
Apartados xeográficos China and the Chinese world

No marco do 8M e a visibilización da muller na ciencia, o Observatorio de la Política China (OPCh) pon en marcha unha campaña que permite que toda a comunidade que segue o traballo do Observatorio coñeza investigadoras do ámbito iberoamericano. Isto co fin de promocionar o seu traballo e recoñecer a súa traxectoria nos estudos …

Mulleres nos estudos chineses Read More »

Xeración Igualdade: Unha política exterior feminista para un mundo máis seguro.

Apartados xeográficos Others

Xa entrados no 2020, ningún país do mundo, nin tan sequera os máis avanzados, lograron pechar a fenda de xénero, particularmente polo que respecta aos ámbitos político e económico. A discriminación contra as mulleres segue a ser persistente en todo o planeta, especialmente nos países menos desenvolvidos. Ademais, as crises sempre teñen efectos moito máis …

Xeración Igualdade: Unha política exterior feminista para un mundo máis seguro. Read More »