Dúas lealdades na acción exterior

Liñas de investigación Paradiplomacy
Apartados xeográficos Foreign action of Galicia

Desde finais dos anos noventa, a Xunta de Galicia  foi quen de instrumentar unha acción exterior a cada paso mais xenuína impartindo certo maxisterio ata respecto a outras comunidades máis avanzadas noutros terreos.