Patrons

Socios Protectores: Institucións e empresas O IGADI procura socios protectores entre o mundo institucional e empresarial. Se che interesa que a túa empresa ou institución apoie o traballo do IGADI, a proxección internacional de Galicia e a Axenda 2030, fala con nós e fai parte do IGADI, beneficiándote con actividades e visibilidade, información e coñecemento …

Patrons Read More »