O IGADI convoca dúas bolsas Huayu 2016 para a aprendizaxe do chinés mandarín en Taiwán

O IGADI convoca dúas bolsas Huayu 2016 para a aprendizaxe do chinés mandarín en Taiwán

CONVOCATORIA BOLSAS HUAYU 2016, OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE TAIPEI - MADRID, ESPAÑA. 
A Oficina Económica e Cultural de Taipei en España (OECT), en virtude dun convenio de cooperación entre a Academia de Taiwán e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), comprace en informar da apertura de convocatoria aos interesados en cursar DÚAS (2) bolsas Huayu 2016 para a aprendizaxe do idioma chinés mandarín, dividida en dous períodos: unha (1) dun ANO de duración e outra de SEIS (6) MESES, na República de China (Taiwán).

Palabras chave Huayu BOLSAS HUAYU

CONVOCATORIA BOLSAS HUAYU 2016, OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE TAIPEI - MADRID, ESPAÑA. 
A Oficina Económica e Cultural de Taipei en España (OECT), en virtude dun convenio de cooperación entre a Academia de Taiwán e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), comprace en informar da apertura de convocatoria aos interesados en cursar DÚAS (2) bolsas Huayu 2016 para a aprendizaxe do idioma chinés mandarín, dividida en dous períodos: unha (1) dun ANO de duración e outra de SEIS (6) MESES, na República de China (Taiwán).


O IGADI convoca dúas bolsas Huayu 2016 para a aprendizaxe do chinés mandarín en Taiwán

 

As bolsas concederanse a persoas maiores de idade (18 anos), con nivel mínimo de Bacharelato e de nacionalidade española.

 1. Descrición da Bolsa:

  • (1) Asignación de cotas:

   DÚAS (2) bolsas, divididas nunha dun (1) ANO e outra de SEIS (6) meses, en   períodos comprendidos entre:

   • Unha bolsa dun (1) ANO de duración, no período comprendido desde o 1º de setembro de 2016 ata o 31 de agosto de 2017.

   • Unha bolsa de SEIS (6) MESES de duración, no período comprendido desde o 1º de setembro de 2016 ata o 28 de febreiro de 2017.

  • (2) Manutención mensual: NT$ 25.000 (695 euros aproximadamente)

  • As universidades nas que estudan os bolseiros concederán esta cantidade cada mes, dependendo da asistencia e da cualificación dos bolseiros durante os cursos.

  • Tanto o billete de ida e volta de avión como outros gastos durante o período da bolsa, tales como o aloxamento, a comida, o transporte e o seguro, correrán a cargo dos propios bolseiros. Os bolseiros, a partir do quinto mes da obtención do seu Carné de Residencia, poden e deben afiliarse ao Seguro Nacional de Saúde Pública.

 2. Condición Esencial: 

  • Esta convocatoria NON está dirixida aos estudantes españois que cursaron carreiras universitarias en Taiwán,

  • NIN aos que estudan actualmente en Taiwán da mesma categoría,

  • NIN aos ex beneficiarios das Bolsas de TAIWÁN e HUAYU auspiciadas polo Ministerio de Educación da República de China (Taiwán)

  • NIN aos estudantes de intercambio de 2016/2017 dalgún convenio académico e programas de intercambio con algún centro docente de Taiwán,

  • NIN aos beneficiarios de calquera modalidade de bolsas oficiais ou universitarios de Taiwán 2016/2017,

  • NIN aos cidadáns que posúen a nacionalidade da República de China (Taiwán)

 3.  Requisitos Necesarios para a Solicitude:

  • Formulario de Solicitude (como anexo)

  • Fotocopia de pasaporte ou carné de identidade.

  • Currículum Vitae

  • Fotocopias da titulación máis alta que se posúa e da certificación académica persoal correspondente do período académico.

  • Dúas (2) cartas de recomendación.

  • *As solicitudes con título da Proba de Competencia en Chinés-Mandarín (TOCFL, mínimo Nivel 2) serán tidas en conta favorablemente.

 4. Apertura de Concurso: Do 1º de febreiro ao 31 de marzo de 2016.

  • Recibiranse SOAMENTE solicitudes (con documentos na ORDE precitada) dos interesados vía CORREO POSTAL, con data de envío anterior ao 1º de abril de 2016, ao seguinte enderezo:

  • Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI)
   Attn. Convocatoria de Bolsa Huayu 2016
   Centro Cívico Sur
   Rúa Luís Braille, 40
   36003 Pontevedra
   Tlf: 986 84 34 36

 5. Baremo de Puntuación: Divídese nas seguintes DÚAS (2) fases:

  • PRIMEIRA Selección (70%): Avaliación da documentación presentada.

  • SEGUNDA Selección (30%): Entrevista co Xurado de Selección.

 6. Calendario Administrativo de Selección:

  • Publícase a listaxe dos preseleccionados na PRIMEIRA Selección antes do 30 de abril de 2016.

  • A entrevista terá lugar na Oficina Económica e Cultural de Taipei en Madrid (OECT) antes do 20 de maio de 2016. Cada preseleccionado recibirá individualmente aviso previo da OECT antes do 5 de maio de 2016. Os que NON se presenten na data e hora citada, perderán a súa precandidatura.

  • Oficina Económica e Cultural de Taipei en España (OECT)
   Attn. Convocatoria de Beca Huayu 2016
   C/Rosario Pino, Nº 14-16, 18 Dcha.
   28020 Madrid
   Tlf: 91 571 84 26

  • Publicarase a resolución dos DOUS (2) bolseiros e dos SEIS (6) suplentes da Bolsa na páxina web do IGADI despois do día 20 de maio de 2016.

 7. En caso de que sexa seleccionado/a como candidato/a, o interesado deberá contactar cun dos centros de Ensino do idioma chinés de Taiwán (listaxe engadida), solicitando o Certificado de Admisión e, posteriormente, deberá presentar dita admisión na OECT antes do día 15 de xuño de 2016 para completar o proceso. Aquel que NON cumpra co citado trámite, perderá a súa precandidatura, e será substituído/a polos suplentes por orde.

 8. Outorgamento do Certificado de Bolsa:

  • A OECT concederá un Certificado de Bolsa aos bolseiros o 31 de xullo de 2016.

 9. Anulación:

  • Se houbese irregularidade en calquera documento presentado para o concurso de selección, perderase a cualidade de candidato/a.

 10. Para máis información da Normativa da BOLSA DE HUAYU, visite a páxina web do Ministerio de Educación da República de China (Taiwán) (https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/engb02-03.aspx)  

 

Axuda por correo electrónico: Se precisa axuda para resolver dúbidas ou preguntas de carácter xeral desta convocatoria, pode usar o seguinte correo electrónico, escriba a mensaxe sen engadir arquivos e a resposta darase o antes posible.

esp@mofa.gov.tw