Revista Tempo exterior

Tempo exterior Nº 10

Xaneiro - Xuño / 2005
Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

Xaneiro - Xuño / 2005
Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Índice
 • Carta aos lectores
 • Stéphane Paquin
  Quebec e a crise política canadense
 • Manuel Martorell Pérez
  Unha oportunidade histórica para o Kurdistán
 • Ángel Israel Rivera Ortiz
  Porto Rico e EEUU: unha relación anacrónica
 • Natalia Gómez Collado
  As minorías e a súa articulación territorial en China
 • Carlos Jiménez-Rengifo
  Os desafíos da reforma das Nacións Unidas
 • Rosa Riquelme Cortado
  A reforma da ONU a través do Consello de Seguridade
 • Mónica Salomón
  Os novos actores globais no sistema de Nacións Unidas
 • Rafael García Pérez
  Nacións Unidas e a xestión da seguridade colectiva
 • Hugo Cores
  Tempos de cambio no Uruguai de Tabaré Vázquez
 • Eduardo Rivas
  A necesidade dun novo Mercosur
 • Roberto Mansilla Blanco
  Transición e incerteza na Palestina post-Arafat
 • Jared D. Larson
  O fundamentalismo evanxélico e a política exterior de EEUU
 • Georgina Higueras
  Os medios de comunicación de masas en China
 • Libros
 • Resume - Resumen - Abstract