Tempo exterior nº33

Tempo exterior Nº 33

Xullo - Decembro / 2016
Especial coas actas do 1º Congreso de Estudos Internacionais de Galicia

 

Tempo exterior nº33

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • Inauguración
 • Conferencia Inaugural
 • Galicia, “célula de universalidade”. Reflexións sobre cultura e acción exterior
  Ramón Villares Paz
 • Sesión institucional
 • Galicia e a súa proxección internacional
  Jesús Gamallo Aller
 • Galicia precisa da política exterior
  Xoán Antón Pérez Lema
 • Galicia, unha autonomía no mundo. Galicia, unha nación cultural
  María Pilar Pin Vega
 • Sesión económico-empresarial
 • A economía galega ante os desafíos da globalización
  Fernando González Laxe
 • Internacionalizar unha economía, internacionalizar a empresa
  Abel Veiga Copo
 • A economía galega en perspectiva internacional: avances, feblezas e retos de futuro
  Manuel González López
 • Sesión social
 • As ONG para o Desenvolvemento nunha paradiplomacia en Rede
  Emilio M. Martínez Rivas
 • Ativos duma paradiplomacia em rede
  Teresa Moure
 • Galicia no ollo divino
  Xavier Alcalá
 • Sesión Educativo-cultural
 • Ambicións e posibilidades globais da nosa industria cultural. Reflexión sobre a internacionalización do libro galego
  Xosé Ballesteros
 • O cinema como operador da internacionalización
  Margarita Ledo
 • A produción audiovisual de Galicia e a internacionalización
  Antón Reixa
 • Sesión de Clausura
 • A acción exterior vasca
  Marián Elorza
 • A acción exterior de Cataluña
  Manel Manonelles
 • Comunicación
 • Galicia e a Cooperación Transfronteiriza no horizonte 2014-2020
  Rosa Ricoy
 • Conclusións
 • Memoria
 • Resumo-Resumen-Abstract
 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015). Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University). Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira. Abstract: Mara Lemat e Vera R. Carrillo. Ilustración de portada: Rosalía de Castro na Alameda de Santiago de Compostela, por Luis Miguel Bugallo Sánchez (vía Wikipedia). Revisión lingüística: Xoán A. Gonzalves Vicente. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal  Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Deputación Provincial de Pontevedra.  Depósito Legal: VG654-1997 ISSN: 1579-6582 ISBN: 9781579658212. Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.