Texturas Internacionais nº5

Os irmanamentos en Galicia
A ruta local do internacional

María del Mar Gómez

Os irmanamentos en Galicia
A ruta local do internacional

María del Mar Gómez

 

Sumario

 • Presentación
 • Metodoloxía
 • Sociedade internacional e Administración local
 • A acción exterior dos municipios
 • A acción exterior municipal. A súa natureza xurídica
 • Os irmanamentos municipais: un fenómeno crecente
 • Irmanamentos: antecedentes
 • Irmanamento intermunicipal: definición, orixe, tipoloxía e evolución
 • Os irmanamentos en Europa
 • Os irmanamentos en España
 • O protocolo de irmanamento. Principios inspiradores, obxectivos e actividades
 • Funcionamento dos irmanamentos, problemas, comités de irmanamentos e participación cidadá
 • Algunhas conclusións primeiras e aspectos suxeridos para o intercambio
 • Os irmanamentos dos Concellos en Galicia
 • Algunhas observacións a comentar
 • Propostas de actuación
 • Anexos
 • Contactos
 • Bibliografía
 • Unha guía rápida: os irmanamentos en vintecinco preguntas

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org