Un posible cambio de ciclo
Organizacion Rexional Mundial

Galicia e a Nova Orde Económica Internacional

Con data 14 de decembro de 2022 a Asemblea da ONU aprobaba por 123 votos a favor e 50 en contra -coa única abstención de Turquía- a resolución “Cara unha Nova Orde Económica Internacional (NOEI)”. Con este texto a ONU poñía o foco na necesidade de aplicar medios e instrumentos para reducir o endebedamento dos Estados en desenvolvemento, con criterios de sostibilidade. Manifestábase así a preocupación dentro da economía global pola crecente vulnerabilidade das economías en desenvolvemento fronte á débeda externa, a flutuación dos tipos de cambio ou o endurecemento das condicións financeiras mundiais.

O máis significativo da votación da resolución foi que mentres os apoios foron capitalizados pola case totalidade dos países asiáticos e do hemisferio sur, o voto en contra concentrouse fundamentalmente nos países desenvolvidos e nalgúns dos principais socios da OTAN, como EE.UU., Canadá, a Unión Europea Xapón, Australia e Nova Zelandia. Para estes últimos países a resolución da NOEI limitaba e prescribía normas de actuación a dous organismos clave nas finanzas mundiais: o Fondo Monetario Internacional (FMI) e ao Banco Mundial (BM).

Recordaremos neste punto que tanto o FMI e o BM contaron nas últimas décadas con liñas de financiamento acompañadas pola necesidade de axustes estruturais nos países receptores da axuda: recorte do gasto social, liberalización do comercio ou privatización de empresas estatais son algunhas desas medidas, descritas como receitas neoliberais por parte de numerosos economistas heterodoxos.

Organizacion Rexional Mundial
Organización Rexional Mundial

Agora ben, a realidade que subxace tras esta votación da ONU é máis fonda que o propio resultado da mesma. Unha nova realidade económica está a tomar posición a nivel global. Un aspecto clave na conformación desta nova realidade foi a emerxencia de novas economías a partir dos anos noventa, encabezadas por China e secundadas por varios países asiáticos. Esta nova configuración caracterízase pola multipolaridade das relacións internacionais e económicas, un feito que referendarían os conflitos actuais da Ucraína e Turquía e o que paira sobre Taiwán.

Zurrón en man para gardar e protexer as súas escasas vantaxes competitivas, as economías menos desenvolvidas foron tratando de organizarse a nivel mundial desde mediados do século pasado. Así, fronte á “vella” orde económica mundial dual, a celebración da VI Asemblea especial da ONU (1974) constituíu o punto de partida de reivindicacións históricas coma o alivio da débeda exterior dos países menos desenvolvidos, o aumento da axuda oficial dos países industrializados ata o 0,7% do PIB, a xusta remuneración das actividades comerciais internacionais dos países menos desenvolvidos ou a redución dos dereitos arancelarios.

Obvio resulta que, nun contexto multipolar como o agardado, a acción exterior e a internacionalización da produción dunha nacionalidade histórica como a galega teñen un papel que xogar que vai máis aló da estratexia estatal. Nun escenario como o descrito, para defender os propios intereses económicos requirirase dun crecente pragmatismo debido á maior liquidez das alianzas. A multipolaridade tamén podería significar para as relacións comerciais mundiais que estas deriven nun proceso de rexionalización e nun aumento dos fluxos de investimentos cara países amigos (friendshoring) con baixo risco para o capital. Para outros, esta nova orde implicaría tamén un reforzo do proteccionismo da actividade comercial e industrial (desglobalización) e o reforzamento das garantías de subministración da produción por parte das economías máis ricas. Con todo, a apertura de China tras a política de Covid cero a pode abrir novos escenarios a nivel de loxística, comercio e tamén industrial.  

Non obstante, polo de agora parece que o grupo de países arredor do actual liderado mundial vai opoñer resistencia á chegada desta NOEI. Pero nada como un contexto como o descrito para que cada vez sexa máis fundamental a capacidade dos territorios por tecer alianzas fóra dos seus bloques tradicionais. Mais mentres se vertebran estas novas alianzas, algúns temas insuficientemente atendidos desde a “vella” orde mundial poderían ter cada vez maior incidencia no contexto económico global. O cambio climático e o aumento da presión migratoria desde o sur na procura dunha vida digna serían algúns deles. Está preparada Galicia para dar resposta a todos estes retos?

(Publicado en Nós Diario o 1 de Febreiro de 2023)