Unha reflexión de Teresa Barro

Seguirá o problema da Grécia

Os gregos esperaban que a Union Europeia cederia na cuestion económica, como era o habitual até hai pouco, e fecharia os ollos para que Grécia non saíse da Union, igual que os fechou para que entrase nela sabendo que as contas que apresentaran eran falsas. Mas as cousas mudaron.

Apartados xeográficos Europa
Idiomas Galego

Os gregos esperaban que a Union Europeia cederia na cuestion económica, como era o habitual até hai pouco, e fecharia os ollos para que Grécia non saíse da Union, igual que os fechou para que entrase nela sabendo que as contas que apresentaran eran falsas. Mas as cousas mudaron.

A prosperidade, que era un dos fundamentos e promesas da Union Europeia, foi sustituida por unha austeridade fraudulenta que trouxo espolio, pobreza e miseria.  A ¨paz¨, que era outro dos fundamentos, tampouco está nada segura no meio de outra guerra fría que pode virar quente en calquer momento.  A Franza, que tiña que ser o motor político dese bloco deseñado para o continente europeio por mentes de outro continente que non entenderon o que era Europa e pensaron que seria moi fácil facer un estado supranacional que funcionase como unha empresa multinacional, está en pésimo estado e sen rumo. E Alemaña, que tiña que ser o motor económico e a que dirixise a todos segun os deseñadores da nova Europa, encóntrase nunha situacion que non lle agrada e que a desasosega. Alemaña foi o país que mais se aproveitou do grande mercado que para ela representou a UE, e iso veulles ben ás elites políticas, mas os alemans saben que a economia europeia anda desencamiñada. O novo partido antieuropeísta, Alternativa para Alemaña, inquieta aos partidos tradicionais. Ainda que resulte difícil de imaxinar, non seria imposível que fose Alemaña a que, por motivos económicos e políticos, non quixese seguir na Union Europeia.

A Union Europeia non vai ceder frente a Grécia, porque Alemaña e os países do Norte non van querer e porque vai haber eleicions en países con governos que aplicaron a austeridade sen pensar nas consecuencias, e agora non poden permitir que ao novo governo da Grécia se lle fagan concesions que os deixarian quedar mal a eles.