Convención sobre a nacionalidade da muller casada

Aberta a firma e ratificación pola Asemblea Xeral na súa Resolución 1040 (XI), de 29 de xaneiro de 1957. Entrada en vigor: 11 de agosto de 1958, de conformidade co artigo 6.