Tempo de aceleración dos cambios

Apartados xeográficos Otros

O panorama internacional ao longo de 2014 evolucionou sinalando tendencias que apuntan a cambios decisivos na orde mundial. O denominador común é a intensificación paralela tanto dos factores que inciden na desorde como aqueles outros que promoven transformacións estruturais nun contexto de acusadas resistencias. Un espello desa aceleración dos cambios foi o  anuncio da normalización …

Tempo de aceleración dos cambios Leer más »