Economía : Palabra chave

igadi o mundo desde aqui 2024.06.18 sande apaisado

Nueva charla online en IGADI TV: “Fugas de recursos, ¿mito o realidad colonialista en Galicia?” con Diego Sande, coordinador de la línea de investigación y análisis en Economía

El martes 18 de junio a las 20.30 horas, en el canal de YouTube del IGADI, presentamos el último libro del profesor de la USC Diego Sande Veiga, “Fugas de recursos, ¿mito o realidad colonialista en Galicia?”. Este ensayo fue publicado en este 2024 por. la Universidad de Vigo y está distribuido por Consorcio Editorial …

Nueva charla online en IGADI TV: “Fugas de recursos, ¿mito o realidad colonialista en Galicia?” con Diego Sande, coordinador de la línea de investigación y análisis en Economía Leer más »

IGADI Annual Report 2023-2024: Eleccións e Guerras perfilando a multipolaridade

Aspectos clave da economía mundial en 2024

Liñas de investigación Relaciones Internacionales Economía
Apartados xeográficos Otros

As tres preguntas máis recorrentes que nos formulan a aqueles que traballamos no ámbito económico e da xestión empresarial adoitan centrarse, non necesariamente por orde, nos seguintes aspectos: 1) A evolución esperable da economía; 2) As oportunidades de investimento; 3) O comportamento da bolsa e dos seus valores. É dicir, que procuran nos expertos na análise económica unha capacidade de vaticinio que habitualmente non é rigoroso ofrecer. A economía, como ciencia social, debería desconfiar de gurús preditores de, supostamente, achegan inmutables verdades económicas futuras. Polo contrario, as ciencias sociais, e polo tanto a economía, deben tratar de analizar a realidade en contextos de múltiples interdependencias entre axentes.

20060807 satelite terra fogos espanha portugal

Cinco décadas de apertura nas relacións económicas de Galicia con Portugal

A distancia cultural non é un tema destacado nos debates económicos. Fronte á idea de comercio global, a realidade das relacións económicas é que estas adoitan producirse de maneira frecuente dentro de bloques rexionais -con características comúns a nivel xeográfico, histórico, cultural, social, etc.- e a nivel interrexional. De esta idea xorden construcións históricas como a Unión Europea (UE), pero tamén outros espazos como NAFTA, ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, CAN ou o ALBA. Neste sentido, os vínculos culturais e históricos son un factor clave xa que, a menor distancia cultural entre países, menor cantidade de barreiras que sería preciso derrubar para comerciar.