Gráfica 1. Exportacións e importacións de bens e servizos no Estado español no período 2000-2013 (eixo dereito, milleiros de millóns); e saldo do comercio de bens e servizos (eixo esquerdo, milleiros de millóns). Prezos constantes de 2005.

Balanza comercial española na última década: crise e superávit

Apartados xeográficos Otros

A balanza por conta corrente dun país está formada por catro subbalanzas: a conta comercial ou de mercancías, a conta de servizos, a de rendas e a de transferencias correntes. Aínda que a convencionalmente denominada balanza comercial só inclúe comercio de bens, no presente estudo analizamos conxuntamente as exportacións (X) e importacións (M) de mercancías …

Balanza comercial española na última década: crise e superávit Leer más »