CEG1

“A diversificación das exportacións, o investimento en innovación e tecnoloxía, e a promoción da marca Galicia, as chaves para a internacionalización das empresas galegas”

Liñas de investigación Paradiplomacia Economía

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa é doutor en C.C. Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Acumula 43 anos de experiencia no sector de conservación de produtos da pesca e da acuicultura. Entre os cargos máis destacables que desempeñou figuran o de presidente da Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia (ATIGA), presidente de EUROTHON – organización europea que agrupa a toda a industria atunera comunitaria a nivel tanto de frota como de transformación – é membro do Consello de Administración da Asociación de Industrias da Pesca da UE (AIPCE), entre outros.