Dúas lealdades na acción exterior

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Desde finais dos anos noventa, a Xunta de Galicia  foi quen de instrumentar unha acción exterior a cada paso mais xenuína impartindo certo maxisterio ata respecto a outras comunidades máis avanzadas noutros terreos.