Foto da autora

Asombrosa Galicia (III) Muxía, la eterna

Liñas de investigación Paradiplomacia

A serie “Abraiante Galicia” achega desde os ollos de Isabel Stanganelli, espazos, historias e outros elementos que non deixarán de causar asombro. Arredor das conexións de Galicia co resto do mundo…