Costa Rica: conciencia social coma motor de desenvolvemento sostible

Liñas de investigación Relaciones Internacionales
Apartados xeográficos América Latina

A posta en valor polo patrimonio natural e, consecuentemente, a defensa do medio ambiente catapultaron a Costa Rica á vangarda internacional coma exemplo de “país verde”. Dita estratexia consolidou os mecanismos de proxección do Estado en base a modelos de “soft power”, o cal consolidou a súa presenza e relevancia nas principais cimeiras sobre cambio …

Costa Rica: conciencia social coma motor de desenvolvemento sostible Leer más »