20110415palestinaestadosdefeito800

“Estados de Feito” na Coruña

Palabras chave Arquivo gráfico

Conferencia de José Abu-Tarbush, profesor de Socioloxía do Desenvolvemento e das Relacións Internacionais da Universidade da Laguna (Tenerife), na que aparece xunto a Roberto Mansilla Blanco, analista do IGADI. (fotos obtidas do web do Espazo Solidario)