congreso estudos internacionais galicia a

I Congresos de Estudos Internacionais  2017: Unha autonomía no mundo

O I Congreso de Estudios Internacionales de Galicia, Unha autonomía no mundo, celebrouse no Salón de Actos, Facultadde Ciencias Sociales e de la Comunicación, no Campus de Pontevedra (A Xunqueira) da Universidade de Vigo.