images publicacions el sistema institucional del mercosur martinez punhal800

El Sistema Institucional del Mercosur

De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad
Antonio Martínez Puñal
Colección de Estudios Internacionales, Tórculo Edicións, 2005, 581 páxinas.

De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad

images publicacions el sistema institucional del mercosur martinez punhal800

Antonio Martínez Puñal
Colección de Estudios Internacionales, Tórculo Edicións, 2005, 581 páxinas.

O autor aborda os aspectos socio-económicos e xurídico-institucionais que definen a evolución do MERCOSUR, para centrar a súa reflexión nos límites do desenvolvemento institucional e a influencia dos intereses nacionais no modelo a configurar. Por outra banda, afonda nos desequilibrios do sistema institucional actual, abordando tanto as institucións normativas, como as consultivas, administrativas e xurisdiccionais. No derradeiro capítulo, Martínez Puñal reflexiona sobre as diversas posibilidades e propostas de reforma institucional, así como as súas dificultades.