Tempo exterior nº28

Tempo exterior Nº 28

Xaneiro - Xuño / 2014

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

Tempo exterior nº28

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • Cuba. Os cambios institucionais que virán
  Juan Valdés Paz 
 • Cuba: un novo modelo de socialismo? 
  Julio A. Díaz Vázquez
 • Crise económica e recuperación. Evolución do sector produtivo cubano e desafíos para o futuro
  Ricardo Torres Pérez
 • A dualidade monetaria en Cuba: Resumo da súa evolución e das alternativas a seguir 
  Pavel Vidal Alejandro e Omar Everleny Pérez Villanueva 
 • O turismo internacional en Cuba
  Miguel Alejandro Figueras 
 • Transformacións no sector agropecuario cubano. Recentes Medidas 2013-2014. Análise e Avaliación 
  Armando Nova González 
 • As estratexias de desenvolvemento implementadas en Cuba. Unha análise desde a perspectiva da sostibilidade
  José M. Mateo Rodríguez
 • Prensa cubana: mirada crítica desde o seu interior
  Osvaldo Rodríguez 
 • A Unión Europea e Cuba. Certezas e incertezas do camiño á normalidade
  Eduardo Perera Gómez
 • Perspectivas da relación bilateral na loita antidrogas e outros delitos conexos entre Cuba e EUA na Administración Obama
  Alejandro Perdomo
 • As políticas exteriores da Revolución Cubana cara América Latina e o Caribe: Unha complexa historia con máis de medio século de existencia
  Carlos Oliva Campos
 • Cuba ou a difícil arte de conquistar o imposible
  Soledad Cruz Guerra
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract

 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional). Redacción e administración: Avda. Joselín 7 P3 4B - 36300 Baiona (Pontevedra) Tel. 986 357 238 / info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Ramón Lugrís Pérez, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas. Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López  Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University). Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira.  Abstract: Ramón Lugrís e Vera Ríos. Deseño de portada: Pepe Carreiro. Ilustración de portada: Fragmento de cadro sen título de Molezún. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.com Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Feito. Depósito Legal: VG654-1997. ISSN: 1579-6582.

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.