Tempo exterior nº35

Tempo exterior Nº 35

Xullo - Decenbro/ 2017

 

Tempo exterior nº35

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • Inauguración
 • Conferencia Inaugural
 • Galeguismo e europeísmo
  Camilo Nogueira Román
 • Sesión político-institucional
 • Europa, de novo na encrucillada
  Argimiro Rojo Salgado
 • O papel de Galicia nos escenarios da futura Unión Europea
  Ana Ramos Barbosa
 • Unha visión heterodoxa da encrucillada europea
  Antonio-Carlos Pereira Menaut
 • Sesión económica
 • A perentoria necesidade de reformas económicas, institucionais e sociais no proceso de construción europeo como unha oportunidade para Galicia 
  Anxo Calvo Silvosa
 • A Unión Europea moldeada por e para a globalización neoliberal
  Xavier Vence
 • Os retos da Unión Europea ante a mundialización
  Francisco Xavier Martínez Cobas
 • Sesión socio-cultural
 • Globalización ordoliberal na UE e Estado de Benestar
  Albino Prada Blanco
 • Valores, ideas e benestar
  Celso Cancela Outeda
 • O Estado de Benestar: un préstamo con interese variable
  Constantino Cordal Rodríguez e Xosé Mahou Lago
 • Sesión Política Exterior e Seguridade
 • Estratexia Global da Unión Europea 2016: de proxectar valores a protexer ao cidadán
  Rafael García Pérez
 • Europa no mundo con voz propia
  Cristina Manzano Porteros
 • A (re) securitização da Europa após a Crimeia: consequências para a ação externa da União Europeia
  Sandra Fernandes
 • Clausura
 • Unha idea de Europa
  Eduardo Olier
 • Comunicacións
 • Diversificación relacional e evolución dos indicadores de I+D+i das empresas galegas. Unha avaliación dos Fondos Estruturais, en clave RIS3, a través do caso do programa Feder-Innterconecta do Fondo Tecnolóxico 2007-2013 en Galicia
  Diego Sande Veiga
 • A comunicación da UE en Galicia: o caso práctico da Fundación Galicia Europa
  Rubén Rivas de Roca García
 • Conclusións
 • Memoria
 • Resumo-Resumen-Abstract
 
 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco.  Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015). Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University). Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira. Abstract: Mara Lemat, Laura Linares, Vera Ríos Carrillo. Ilustración de portada: “Escultura que representa a Manfred Gnädinger, Camelle, Camariñas, Galiza”. Wikipedia: Luís Miguel Bugallo Sánchez. Revisión lingüística: Xoán A. Gonzalves Vicente. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Deputación Provincial de Pontevedra.  Depósito Legal: VG654-1997 ISSN: 1579-6582 ISBN: 9781579658212

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.