Benjamín Netanyahu e Barack Obama durante unha reunión na Casa Branca en maio de 2011”

Obama e Israel: cambio de garda?

Apartados xeográficos Oriente Medio

Ante a recente reelección presidencial de Barack Obama e coa perspectiva de eleccións parlamentarias adiantadas en Israel para xaneiro de 2013, pódese albiscar a posibilidade dun cambio nas estratéxicas relacións entre Washington e Tel Aviv, tomando en conta as friccións existentes entre Obama e o primeiro ministro israelí Benjamín Netanyahu durante o período 2009-2012?