Apelo á comunidade internacional para apoiar a participación de Taiwán na Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Apartados xeográficos China e o mundo chinés

Co obxectivo de cumprir as normas internacionais de seguridade da aviación, Taiwán esforzouse activamente por participar na Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). De feito, durante moitos anos, Taiwán traballou xunto a outros países de todo o mundo para mellorar a calidade e eficiencia dos servizos aéreos internacionais. A participación de Taiwán na OACI conduciría …

Apelo á comunidade internacional para apoiar a participación de Taiwán na Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) Ler máis »