O exterior nas eleccións locais

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

A contraposición entre o local e o exterior hai tempo que perdeu sentido. Nos últimos anos, constatamos a extrema interdependencia do local con respecto a outros ámbitos e a importancia de que os xestores públicos incorporen a dimensión exterior á súa axenda, ben sexa para fomentar o turismo, apoiar a internacionalización das empresas radicadas nun …

O exterior nas eleccións locais Ler máis »