Convención sobre os Dereitos do Neno

Adoptada e aberta a firma e ratificación pola Asemblea Xeral na súa resolución 44/25 de 20 de novembro de 1989. Entrada en vigor: 2 de setembro de 1990, de conformidade co artigo 49.