Cuestión Indíxena : Palabra chave

Nacer muller e indíxena en América latina

Apartados xeográficos Latinoamérica

América Latina é unha rexión acosada por altísimos niveis de desigualdade, sendo as territoriais e o racismo os fenómenos mais destacados. A desigualdade de xénero é un fenómeno que dificulta o desenvolvemento das mulleres, e acentúase cando se combina coa marcada pobreza que sofren moitos sectores da sociedade. As desigualdades danse entre homes e mulleres, …

Nacer muller e indíxena en América latina Ler máis »