images 1

O modelo de dixitalización imposto

Liñas de investigación Relacións Internacionais Economía
Apartados xeográficos Europa Acción exterior de Galicia

Cando falamos de dixitalización referímonos ao proceso de converter a información a un formato dixital, de maneira que esta se poida almacenar, recuperar e transmitir a través de dispositivos electrónicos.